(+86) 18613012387

แผนกเฉพาะทางมะเร็งตับและตับอ่อน

เอกลักษณ์

โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวร่วมกับกลุ่ม บ๋อ จี๋ เหรินในการจัดตั้งหน่วยงานแรกในมณฑลกวางตุ้งที่มีการจัดการรักษาแผนกมะเร็งตับและตับอ่อน “แบบครอบคลุม” มีเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาโรคมะเร็งตับและตับอ่อนที่ได้รับมาตรฐานนั้น เป็นส่วนสำคัญของการผ่าตัดทั่วไป โดยคลินิกเฉพาะทางแห่งชาติ ในขณะเดียวกันในประเทศจีนมีโรงพยาบาลประเภทนี้น้อยมาก เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศจีนที่มีทีมแพทย์สำหรับทำการผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคมะเร็งตับและตับอ่อนอย่างครอบคลุม

ภายใต้การผ่าตัดส่องกล้องแบบดั้งเดิม เพิ่มความละเอียดและใช้อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดแผนการรักษสำหรับโรคมะเร็งตับและตับอ่อนอย่างครอบคลุม แพทย์ประจำแผนกมะเร็งตับและตับอ่อนของโรงพยาบาลประกอบด้วยนายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 3 ท่าน นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ 6 ท่าน นายแพทย์ระดับชำนาญการ 4 ท่าน

1. การผ่าตัดทั่วไปพัฒนาเป็นการผ่าตัดส่องกล้อง: มีโรงพยาบาลเพียงไม่กี่แห่งในประเทศจีน และเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวทางตอนใต้ของประเทศจีนที่มีการจัดการรักษาโรคมะเร็งและมะเร็งตับอย่างครอบคลุม

2. การปรับปรุงการดำเนินงานที่ซับซ้อน : ความสามารถในการวินิจฉัยและการรักษาโรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อนระดับชั้นนำของมณฑลกวางตุ้ง และระชั้นนำของประเทศจีน

3. เทคนิคการผ่าตัดที่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ : ในปี 2013 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียซึ่งทำการผ่าตัด LP-ALPPSถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการรักษามะเร็งตับระยะลุกลาม

4. การแก้ปัญหามะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อน “แบบครอบคลุม” : ได้ร่วมกับ 11 แผนกที่ครอบคลุม ทั้งก่อนการวินิจนัย ขณะทำการวินิจฉัยและหลังการวินิจฉัย ซึ่งทำให้กระบวนการให้คำปรึกษาของผู้ป่วยนั้นง่ายขึ้น

ทีมแพทย์ประจำแผนกศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ขอบเขตการรักษาและการวินิจฉัยโรคของแผนกนั้นครอบคลุมงานของแผนกศัลยศาสตร์ทั้งหมด ตั้งแต่ การรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ และโรคมะเร็งตับตับอ่อนและท่อน้ำดี

ภายใต้การนำของหัวหน้าแผนก ทีมแพทย์ประจำแผนกได้มีการจัดการการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้อย่างเป็นระบบและเน้นความแม่นยำของการรักษา ความสามารถทางการรักษาได้ขึ้นไปถึงระดับแนวหน้าของประเทศ สามารถดำเนินการผ่าตัดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งตับตับอ่อนและท่อน้ำดีและการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งไทรอยด์ และโรคมะเร็งอื่นๆที่มีอาการกลับมาเป็นซ้ำ

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการเริ่มนำการรักษาโรคไส้เลื่อนที่เกิดบริเวณหน้าท้องเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาล โรคเกี่ยวกับหูรูดทวารหนัก และผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดโดยรอบ

ทีมพยาบาลประจำแผนกศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ขอบเขตการรักษาและการวินิจฉัยโรคของแผนกนั้นครอบคลุมงานของแผนกศัลยศาสตร์ทั้งหมด ตั้งแต่ การรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ และโรคมะเร็งตับตับอ่อนและท่อน้ำดี

ภายใต้การนำของศาสตราจารย์อู่อ้ายกว๋อซึ่งเป็นแพทย์ผู้มีชื่อเสียงในประเทศ เคยทำงานในโณงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงในประเทศมาก่อน และได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นประจำภาคใต้ของจีน และได้รับการขนานนามว่าเป็นแพทย์ดีเด่นประจำเมืองกวางโจว มีความสามารถด้านการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะการผ่าตัดรักโรคมะเร็งลำไส้ที่อยู่บริเวณต่ำและเก็บรักษากล้ามเนื้อหูรูด และการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้าตมดดยเก็บรักษาเต้านม และการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยสูงอายุ

ภายใต้การนำของหัวหน้าแผนก ทีมแพทย์ประจำแผนกได้มีการจัดการการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้อย่างเป็นระบบและเน้นความแม่นยำของการรักษา ความสามารถทางการรักษาได้ขึ้นไปถึงระดับแนวหน้าของประเทศ สามารถดำเนินการผ่าตัดโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งตับตับอ่อนและท่อน้ำดีและการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งไทรอยด์ และโรคมะเร็งอื่นๆที่มีอาการกลับมาเป็นซ้ำ

นอกเหนือจากนี้ ยังมีการเริ่มนำการรักษาโรคไส้เลื่อนที่เกิดบริเวณหน้าท้องเข้ามาทำการรักษาในโรงพยาบาล โรคเกี่ยวกับหูรูดทวารหนัก และผ่าตัดเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดโดยรอบ

แผนกมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร

เอกลักษณ์

นำทีมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์หลิว ฮ่าย ยิง ศาสตราจารย์นายแพทย์หวาง เจี้ยน หนาน เป็นศูนย์การรักษาโรคมะเร็งในระบบอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของประเทศจีน ในแผนกประกอบด้วย แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 2 ท่าน นายแพทย์ระดับชำนาญการ 3 ท่าน แพทย์ประจำบ้าน 2 ท่าน ในที่นี้ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 1 ท่าน จบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 ท่าน และจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 1 ท่าน

สำหรับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าท้อง ทางศูนย์ได้มีแผนการรักษาที่ประกอบด้วยเทคนิคที่สมบูรณ์แบบ สามารถทำการผ่าตัดรักษาได้ทั้งเนื้องอกชนิดดีและชนิดเลว ในที่นี้ประกอบด้วย การผ่าตัดส่องกล้อง การทำเคมีบำบัด การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด การทำรังสีร่วมรักษา การรักษาร่วมด้วยยาแพทย์แผนจีนและการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ

1. การกำหนดการรักษาที่ได้มาตรฐาน: ด้านของเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างเด็ดขาดนั้น เทคโนโลยีของทางโรงพยาบาลถือว่าอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดด้วยการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร การผ่าตัดเนื้อเยื่อภายในลำไส้ส่วนล่างจนงถึงช่วงหูรูดเป็นต้น
2. เพิ่มผลการรักษาให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด: ภายใต้การนำของผู้นำด้านวิชาการ ทางแผนกจะทำการพัฒนาเทคนิคการรักษา ลดการกลับมาเกิดซ้ำของโรคมะเร็งและปรับปรุงอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัดภายใน 5 ปีให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น
3. ทีมแพทย์สหสาขาให้ความร่วมมือกันในการกำหนดแผนการรักษา: อาศัยลักษณะพิเศษของโรงพยาบาล สร้างช่องทางด่วนสีเขียวสำหรับการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ เชื่อมโยงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะทางจากโรงพยาบาลต่างๆ สร้างการวินิจฉัยจากแพทย์สหสาขาให้เป็นกิจจะลักษณะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ทำการรักษาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

ทีมแพทย์สำหรับศูนย์การรักษาทำการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง

การทำการรักษาด้วยการส่องกล้องเพื่อทำการผ่าตัดทำได้กับมะเร็งทุกประเภท โดยเฉพาะการทำการผ่าตัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะที่ 2 และระยะลุกลาม เป็นวิธีการหลักอีกอย่างหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง มีประสิทธิภาพสูง ผลข้างเคียงต่ำ ฟื้นตัวได้เร็ว ทั้งนี้ทั้งนั้นการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องเพื่อทำการรักษาโรคมะเร็งนั้นถือได้ว่าเป็นวิธีการสำคัญในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วย

โรงพยาบาลมะเร็ง RoyalLee กว่างโจว มีระบบการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร เปิดรับผู้ป่วยได้เพิ่ม 31 เตียงทุกวัน ทางโรงพยาบาลมีเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดและรังสีร่วมรักษาของบริษัทซีเมนต์, เครื่องสแกน CT แบบ 128 ชิ้น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 16 สไลด์ เป็นเครื่องมือหลักในการช่วยในการส่องกล้องเพื่อทำการผ่าตัด ตัวอย่างเช่น การทำการผ่าตัดเพื่อทำรังสีร่วมรักษาในหลอดเลือด การผ่าตัดเพื่อทำรังสีร่วมรักษาด้วยอนุภาคเรซินเคลือบสารกัมมันตภาพรังสี อิริเดียม-90, การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ, การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ, การเจาะเข้าไปในเนื้อเยื่อมะเร็งเพื่อทำการแช่แข็งเนื้อเยื่อมะเร็งนั้นๆและการรักษาด้วยมีดนาโน, การฝังแร่หรือการใส่แร่, การบำบัดด้วยโฟโต้ไดนามิก(ฆ่ามะเร็งด้วยแสงความเข้มสูง) เป็นต้น การรักษาด้วยวิธีการต่างๆที่ได้กล่าวมานี้เป็นการรักษาซึ่งใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเพื่อการเล็งเป้าหมายของเนื้อเยื่อได้อย่างตรงจุด

นำโดย ดอกเตอร์นายแพทย์เซี่ยเฉียงและทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมะเร็ง RoyalLee กว่างโจว ด้วยนโยบาย “ดูแลผู้ป่วยทุกคนอย่างเต็มความสามารถ” และมาตราฐาน “ประสิทธิภาพของการรักษามาเป็นที่หนึ่ง” เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนที่เข้าทำการรักษาได้รับประสบการณ์ที่ดีทางการรักษา, การดูแลที่มีคุณภาพและเป็นกันเองมากที่สุด

วิธีการหลักๆที่ใช้ในการรักษา

การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ

การรักษาโดยการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งหรือเนื้องอกต่างๆด้วยการส่งคลื่นผ่านทางผิวหนังนั้นมีปัจจัยหลักๆของการใช้วิธีนี้นั้นก็คือการใช้ความร้อน โดยคลื่นความที่สูงซึ่งส่งตรงไปที่จุดรอยโรคจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ส่งผลให้เนื้อเยื่อรอบเข็มที่เจาะลงไปเพื่อทำการส่งคลื่นมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้เนื้อเยื่อตายหดเล็กลงและตายลงในที่สุด มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็ง การผ่าตัดชนิดนี้มีผลดีต่อเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบของเนื้อเยื่อมะเร็งเพราะขอบเขตของการผ่าตัดสามารถควบคุมได้ การผ่าตัดด้วยคลื่นวิทยุสามารถนำมาทำการรักษาได้ทั้งการรักษาผ่าตัดเนื้องอกทั่วไปและการผ่าตัดเนื้อเยื่อมะเร็ง ในปัจจุบันมีการใช้วิธีการนี้ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆตัวอย่างเช่น โรคมะเร็งตับ, มะเร็งปอด, มะเร็งเต้านม, มะเร็งระยะเริ่มต้น, มะเร็งระยะลุกลาม, เนื้อเยื่อมะเร็งซึ่งเข้าสู่ระยะลุกลามและยากต่อการผ่าตัดหรือไม่สามารถทำการผ่าตัดได้, เนื้อเยื่อมะเร็งซึ่งหลงเหลือจากการทำการผ่าตัดทั่วไปและไม่สามารถทำการผ่าตัดออกด้วยวิธีการทั่วไปได้และผู้ป่วยซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งไม่เหมาะต่อการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดหรือการฉายรังสี สามารถใช้การรักษาด้วยวิธีนี้ได้

การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ

การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟเรียกอีกอย่างนึงว่าการรักษาด้วยความร้อน หลักของการรักษาด้วยวิธีนี้คือการทำให้เนื้อเยื่อซึ่งต้องการทำลายนั้นร้อนขึ้น ทำให้เนื้อเยื่อนั้นๆเกิดการขาดน้ำ, แห้งลงและเนื้อเยื่อนั้นๆตายไปในที่สุด ในขณะเดียวกันนั้นยังมีการกระตุ้นโปรตีนช็อกความร้อน(HSPs) ทำให้เกิดการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นส่งผลให้อัตราการแพร่กระจายของเนื้อเยื่อมะเร็งลดลง การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟนั้นใช้ได้กับการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ที่พบได้บ่อยคือการใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับ, โรคมะเร็งปอด, โรคมะเร็งเต้านม, โรคมะเร็งตับอ่อนและโรคมะเร็งที่มีเนื้องอกซึ่งสามารถมองเห็นและจับต้องได้เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการทำการรักษาร่วมกับการรักษาวิธีอื่นๆ ตัวอย่างเช่นการใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าไปสู่ตับในบริเวณที่มีก้อนมะเร็งโดยตรง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพจากการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟอย่างสูงสุด

การรักษาด้วยการฝังแร่กัมมันตรังสี

การรักษาด้วยการฝังแร่กัมมันตรังสี ถือเป็นการรักษาที่เข้าถึงเนื้อเยื่อมะเร็งได้ใกล้ที่สุด หลักของการรักษาด้วยวิธีนี้คือการังแร่ไอโอดีน-125(I125)ลงไปในเนื้อเยื่อมะเร็ง เพื่อให้เกิดการปล่อยแกมม่าพลังงานต่ำออกมาเพื่อทำการรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีแกมม่าจะทำเข้าทำลาย DNA ของเนื้อเยื่อมะเร็งนั้นๆ มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อโดยรอบแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และที่สำคัญคือไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมซึ่งแตกต่างกับการรักษาด้วยการฉายแสงหรือการทำเคมีบำบัดอย่างสิ้นเชิง การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งกระดูก โรคมะเร็งสมอง โรคมะเร็งตับอ่อน โรคมะเร็งหลังโพรงจมูก

ข้อดีของการผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง

การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องอยู่บนพื้นฐานของการผ่าตัดรักษษโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดแผลก็สามารถระบุตำแหน่งของรอยโรคได้ กระทำการผ่าตัดโดยการส่องกล้องผ่านหลอดเลือด, เจาะผ่านผิวหนัง เพื่อสร้างทางผ่านให้สามารถสอดท่อกล้องหรือท่อสำหรับผ่าตัดได้ อุปกรณ์เหล่านี้(เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือด, เครื่องเอ็กซเรย์วินิจฉัยโรคชนิดพิเศษ Fluoroscopy, เครื่องCT, เครื่องMRI, เครื่องอัลตร้าซาวด์)ใช้เป็นเครื่องนำทางในการผ่าตัดเพื่อทำการฆ่าเนื้อเยื่อมะเร็ง ข้อดีของการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องมีดังนี้

1.ผ่าตัดได้อย่างตรงจุดและแผลจากการผ่าตัดมีขนาดเล็ก:มีการกำหนดตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ทำให้การรักษาทำได้อย่างตรงจุด ไม่มีผลกระทบต่อเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบ สามารถผ่าตัดเอาเนื้องอกออกได้อย่างหมดจด

2.สามารถพยากรณ์ผลการรักษาได้ ผลการรักษามะเร็งมีประสิทธิภาพ:หลังจากทำการรักษาแล้วเนื้อเยื่อมะเร็งจะค่อยๆตายลง, หดเล็กลง, ถูกดูดซึมหรือแม้กระทั่งสลายไป แต่ในกรณีที่เนื้อเยื่อนั้นๆมีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถทำการผ่าตัดได้ แพทย์จะทำการรักษาด้วยวิธีอื่นๆซึ่งส่งผลให้เนื้อเยื่อมะเร็งนั้นๆมีขนาดเล็กลงจนสามารถทำการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ ส่งผลให้ลดระดับความรุนแรงของโรคมะเร็ง เพื่อเพิ่มอัตรารอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วย

3. การรักษาโรคมะเร็งแบบจำเพาะเจาะจง อัตราการกลับมาเป็นซ้ำน้อยลง: รังสีร่วมรักษาคือการรักษาให้ยาแบบตรงจุดการรักษาด้วยวิธีนี้ขนาดยาที่เนื้อเยื่อมะเร็งได้รับจะมากกว่าการให้ยาทั้งร่างกายถึง 10 เท่า, อีกทั้งยาที่ใช้ยังมีความเข้มข้นสูงขึ้น การรักษาด้วยวิธีนี้จะทำควบคู่ไปกับการรัดหลอดเลือดแดงซึ่งนำเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมะเร็งทำให้เนื้อเยื่อมะเร็งตายลงเนื่องจากไม่มีเลือดเข้าเลี้ยงเนื้อเยื่อ ถ้านำวิธีการไปเปรียบเทียบกับการใช้ยาแบบดั้งเดิมจะเห็นได้ว่าผลที่กระทบต่อร่างกายจะต่ำกว่ามาก ;ถ่ายภาพรังสีได้อย่างตรงจุด, กำหนดจุดสำหรับทำการรักษาได้อย่างแม่นยำ, ผลกระทบต่อเนื้อเยื่อโดยรอบต่ำ, ลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำ

4. ผลข้างเคียงต่ำ, สามารถทำซ้ำได้:ขนาดของยาที่ใช้มีขนาดน้อยกว่าและความเข้มข้นสูงกว่า ผลลัพธ์ซึ่งได้จากการรักษาด้วยวิธีนี้ดีกว่า และผลข้างเคียงน้อยกว่าหากเปรียบเทียบกับการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดแบบดังเดิม แผลที่เกิดจากการเจาะเพื่อผ่าตัดมีขนาดเล็กกว่ามาก ลดความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย เมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดแบบดั้งเดิมซึ่งมีแผลขนาดใหญ่ทำให้ไม่สามารถผ่าตัดซ้ำได้และอัตราการกลับมาเป็นซ้ำจากการผ่าตัดแบบส่องกล้องต่ำกว่าและสามารถรักษาซ้ำที่เดิมได้โดยไร้ผลข้างเคียงจากการผ่าตัด ทำให้การผ่าตัดผ่านการส่องกล้องเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก

5. ความปลอดภัยสูง ราคาย่อมเยาว์: สามารถรักษาโรคมะเร็งได้หลากหลาย ใช้ได้กับบุคคลหลายประเภท แม้กระทั่งผู้ป่วยซึ่งร่างกายมีความอ่อนแอไม่เหมาะกับการทำการรักษาด้วยการผ่าตัดใหญ่ การรักษาด้วยวิธีนี้สามารถนำเข้ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ เพราะไม่จำเป็นต้องทำการดมยาสลบ ทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าและกลุ่มผู้ป่วยกว้างกว้าการผ่าตัดแบบทั่วไปมาก

ทีมแพทย์และพยาบาลประจำแผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เอกลักษณ์ของศูนย์

แผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเป็นแผนกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าทำการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เจ้าหน้าที่และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกมีจำนวนรวมทั้งหมด 20 คน โดยในทีนี้เป็นแพทย์ 6 ท่าน(นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 3 ท่าน, นายแพทย์ระดับชำนาญการ2 ท่าน, แพทย์อายุรกรรมทั่วไป 1 ท่าน) แพทย์ในแผนกทุกท่านจบการศึกษาอย่างต่ำในระดับปริญญาโท พยาบาลทั้งหมด 14 คน (ในที่นี้เป็นพยาบาลระดับชำนาญการ 3 ท่าน)

ภายใต้การนำของผู้อำนวยการแผนก แพทย์หญิงหม่าหลานยิง แผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาประจำโรงพยาบาลได้มีการจัดการดำเนินการทางการรักษาอย่างมีระเบียบแบบแผนมากขึ้น มีความสามารถทางการรักษาในระดับแนวหน้าของประเทศ สามารถจัดการรักษาและวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์สหสาขาตามความต้องการของผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของแผนกทำงานร่วมกับผู้ดูแลของผู้ป่วยในการจัดการการรักษาและการดูแลแบบออนไลน์เพื่อดูแลผู้ป่วยตลอดชีวิตที่เหลืออยู่

ขอบเขตการรักษาของแผนก: ความสามารถทางการรักษาของเรารวมไปถึงการรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร(มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี) มะเร็งเต้านม, มะเร็งปอด, มะเร็งต่อมน้ำเหลือง การรักษาด้วยวิธีการทำคีโมบำบัด การรักษาแบบพุ่งเป้า การรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด การรักษาร่วมด้วยแพทย์แผนจีน

ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำแผนก:มีเจ้าหน้าที่พยาบาลทั้งหมดจำนวน 14 คน เป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับเชี่ยวชาญทางด้านการดูแลผู้ป่วยจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ภายในประเทศ ได้รักการศึกษา การอบรม มีประสบการณ์และถนัดทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีความชำนาญการ รักในงานบริการผู้ป่วย นอกจากนี้ความสามารถด้านการดูแลผู้ป่วยมีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำ เพื่อการดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

ทีมแพทย์และพยาบาลแผนกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เอกลักษณ์ของศูนย์บริการ

แผนกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวเป็นศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน ในแผนกมีเตียงสำหรับรองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง ขนาดห้องพักของโรงพยาบาลมีตั้งแต่ 30-60 ตารางเมตร ห้องแต่ละขนาดมีอุปกรณ์ให้ความสะดวกแตกต่างกันออกไป มีห้องพักสำหรับผู้ดูแลโดยเฉพาะ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ป่วย คนดูแลไม่จำเป็นจะต้องไปไปกลับ ให้ผู้ป่วยได้รับการบริการแบบครบวงจรในแห่งเดียว ทำการรักษาโรคมะเร็งในบรรยากาศที่สบายและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด ทางโรงพยาบาลได้มีการร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นในการจัดช่องทางด่วนสีเขียวสำหรับผู้ป่วยซึ่งต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วน ให้การรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

“สะดวกกว่า สบายกว่า คุณภาพสูงกว่า” เป็นคติหลักของศูนย์ดูแลผู้ป่วยปบบประคับประคอง

1. แพทย์และพยาบาลจะเพชิญหน้ากับโรคร้ายไปพร้อมๆกับผู้ป่วยและผู้ดูแล

2. ผู้ป่วยและผู้ดูแลจะได้รับการดูแลทั้งทางด้านจิตใจและร่างกาย ตลอดระบบการรักษา ดูแลคนในครอบครัวของท่าน ดูแลอย่างรอบด้าน

3. ให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกสบายและผ่อนคลายเพื่อมีแรงกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้าย

ทีมแพทย์และพยาบาลประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ

การดูแลในทุกขั้นตอนของการตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพเพราะการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างแบ่งแยกไม่ได้ การตรวจสุขภาพของศูนย์จะมีการจัดการอย่างเป็นเฉพาะรายบุคคล มีผู้ดุแลคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาของการตรวจ หลังทำการตรวจจะมีการติดตามผลการตรวจตลอดชีวิต และทีมแพทย์สหสาขาผู้เชี่ยวชาญทำการอ่านค่าผลการตรวจให้ท่ายอย่างละเอียด สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางสุขภาพ ทางโรงพยาบาลจะมีทางด่วนสีเขียวสำหรับผู้ป่วยให้ผุ้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยตลอดชีพ

การตรวจสุขภาพแบบเข้าพักในโรงพยาบาล

โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบเข้าพักในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลี ทางโรงพยาบาลได้เตรียมห้องพักระดับโรงแรมห้าดาวไว้สำหรับลูกค้า ขนาดของห้องพักมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 30ตารางเมตร-600ตารางเมตร มีผู้ดูแลห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลตั้งแต่การเข้าพัก อาหารการกิน ดูแลขณะทำการตรวจ ไปจนถึงการอ่านค่าผลการตรวจ และทางเวนสีเขียวทางการแพทย์ซึ่งให้ท่านแน่ใจได้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ให้การดูแลตั้งแต่ ก่อนการตรวจ ขณะทำการตรวจ และหลังการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การตรวจเพื่อคัดกรองโรคที่สืบทอดมาทางพันธุกรรม

โรคที่สืบทอดมาทางพันธุกรรมนั้นหากมีเกิดขึ้นแล้วนั้นอาการของโรคจะมีความรุนแรงอย่างมาก จากงานวิจัยพบว่า ในมนุษย์ทุกคนนั้นจะมียีนส์ซึ่งมีโรคสืบทอดทางกรรมพันธุ์โดยประมาณอยู่ที่ 2.8 ยีน โรคสืบทอดทางกรรมพันธุ์นั้นไปสามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพทั่วไป จะต้องทำการตรวจด้วยวิธีคัดกรองโรคทางกรรมพันธุ์โดยเฉพาะ สามารถตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็วและมีสามารถป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น

ทีมแพทย์ผู้มีชื่อเสียง

ทางศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมการรักษาโรคเนื้องอกต่างๆ มีแผนกต่างๆดังนี้ แผนกตับและตับอ่อน, แผนกระบบทางเดินอาหาร, แผนกเต้านม, แผนกเต้านม, ศูนย์เวชศาสตร์ประคับประคอง, โรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ, แผนกศัลยกรรม, แผนกสูติ-นรีเวช,แผนกบุรุษเวชศาสตร์ แผนกโภชนาการ ให้การดูแลตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัยและรักษา แบบครบวงรในแห่งเดียว เปิดช่องทางด่วนสีเขียวให้ผู้ป่วยได้ทำการติดต่อและรักษากับผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศจีน และร่วมงานกับทีมแพทย์สหสาขาเพื่อการวินิจฉัยและกำหนดแผนการรักษา

เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำในระดับสูง

โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้มีการนำเข้าอุปกรณืทางการตรวจขนาดใหญ่ดังนี้ เครื่อง MRI 3.0 เครื่อง CT ขนาด 128 แถว เครื่องแมมโมแกรมรุ่มใหม่ล่าสุด เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวน เครื่อง DSA และอุปกรณือื่นๆอีกมากมาย กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร เครื่องตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก เครื่องตรวจวัดความสามารถของปอด ให้การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเป็นไปได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ทีมพยาบาลศูนย์ตรวจสุขภาพ

การดูแลในทุกขั้นตอนของการตรวจสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพเพราะการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพมีความสัมพันธ์กันอย่างแบ่งแยกไม่ได้ การตรวจสุขภาพของศูนย์จะมีการจัดการอย่างเป็นเฉพาะรายบุคคล มีผู้ดุแลคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาของการตรวจ หลังทำการตรวจจะมีการติดตามผลการตรวจตลอดชีวิต และทีมแพทย์สหสาขาผู้เชี่ยวชาญทำการอ่านค่าผลการตรวจให้ท่ายอย่างละเอียด สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติทางสุขภาพ ทางโรงพยาบาลจะมีทางด่วนสีเขียวสำหรับผู้ป่วยให้ผุ้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเร็วที่สุด ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยตลอดชีพ

การตรวจสุขภาพแบบเข้าพักในโรงพยาบาล

โปรแกรมการตรวจสุขภาพแบบเข้าพักในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลี ทางโรงพยาบาลได้เตรียมห้องพักระดับโรงแรมห้าดาวไว้สำหรับลูกค้า ขนาดของห้องพักมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 30ตารางเมตร-600ตารางเมตร มีผู้ดูแลห้องพักตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลตั้งแต่การเข้าพัก อาหารการกิน ดูแลขณะทำการตรวจ ไปจนถึงการอ่านค่าผลการตรวจ และทางเวนสีเขียวทางการแพทย์ซึ่งให้ท่านแน่ใจได้ว่าจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ให้การดูแลตั้งแต่ ก่อนการตรวจ ขณะทำการตรวจ และหลังการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว

การตรวจเพื่อคัดกรองโรคที่สืบทอดมาทางพันธุกรรม

โรคที่สืบทอดมาทางพันธุกรรมนั้นหากมีเกิดขึ้นแล้วนั้นอาการของโรคจะมีความรุนแรงอย่างมาก จากงานวิจัยพบว่า ในมนุษย์ทุกคนนั้นจะมียีนส์ซึ่งมีโรคสืบทอดทางกรรมพันธุ์โดยประมาณอยู่ที่ 2.8 ยีน โรคสืบทอดทางกรรมพันธุ์นั้นไปสามารถตรวจพบได้จากการตรวจสุขภาพทั่วไป จะต้องทำการตรวจด้วยวิธีคัดกรองโรคทางกรรมพันธุ์โดยเฉพาะ สามารถตรวจพบโรคได้อย่างรวดเร็วและมีสามารถป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้น

ทีมแพทย์ผู้มีชื่อเสียง

ทางศูนย์สุขภาพของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมการรักษาโรคเนื้องอกต่างๆ มีแผนกต่างๆดังนี้ แผนกตับและตับอ่อน, แผนกระบบทางเดินอาหาร, แผนกเต้านม, แผนกเต้านม, ศูนย์เวชศาสตร์ประคับประคอง, โรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ, แผนกศัลยกรรม, แผนกสูติ-นรีเวช,แผนกบุรุษเวชศาสตร์ แผนกโภชนาการ ให้การดูแลตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัยและรักษา แบบครบวงรในแห่งเดียว เปิดช่องทางด่วนสีเขียวให้ผู้ป่วยได้ทำการติดต่อและรักษากับผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศจีน และร่วมงานกับทีมแพทย์สหสาขาเพื่อการวินิจฉัยและกำหนดแผนการรักษา

เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความแม่นยำในระดับสูง

โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้มีการนำเข้าอุปกรณืทางการตรวจขนาดใหญ่ดังนี้ เครื่อง MRI 3.0 เครื่อง CT ขนาด 128 แถว เครื่องแมมโมแกรมรุ่มใหม่ล่าสุด เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวน เครื่อง DSA และอุปกรณือื่นๆอีกมากมาย กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร เครื่องตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด เครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก เครื่องตรวจวัดความสามารถของปอด ให้การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเป็นไปได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

แผนกอัลตร้าซาวด์

แผนกอัลตร้าซาวด์ของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกว่างโจว มีหน้าที่ร่วมเข้าในการวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ ค่าคลื่นหัว การวัดการเต้นจังหวะของหัวใจภายใน 24 ชั่วโมง การวัดความดันของร่างกายภายใน 24ชั่วโมง และการมีส่วนร่วมในการผ่าตัดรักษาด้วยการส่องกล้อง บริเวรของร่างกายที่สามารถทำการตรวจวินิจฉัยด้วยอัลตร้าซาวด์ได้มีดังนี้ ช่วงท้อง หัวใจ หลอดเลือดและเนื้อเยื่อชั้นบนของอวัยวะภายใน เป็นต้น การวินิจฉัยโรค ให้การรักษาโรคมะเร็งเปผ้นไปตามอุดมคติ การตรวจเร็ว วินิจฉัยเร็ว ใช้เป็นข้ออ้างอิงช่วยในการเลือกวิธีการรักษา แนะนำขณะทำการผ่าตัด คำนวณการรักษา ติดตามผลหลังผ่าตัด

การทำรังสีร่วมรักษาจะมีแผนกอัลตร้าซาวด์เป็นส่วนร่วมหลักในการผ่าตัด เพราจะต้องทำการผ่าตัดผ่าตัดภายใต้การนำของแผนกอัลตร้าซาวด์ ในการทำไบออฟซี่ การดูดออกผ่านทางเส้นเลือด การใส่ท่อ การรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟ การให้ยา หลีกเลี่ยงการเกิดแผลเป็นจากการผ่าตัดทั่วไป

ทีมวิสัญญีแพทย์ประจำห้องผ่าตัด

เอกลักษณ์ของศูนย์บริการ

ขณะนี้ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลมีทั้งหมด 6 ห้อง แบ่งตามระดับความสะอาดของห้องโดยแบ่งได้ดังนี้ ห้องระดับร้อย ห้องระดับพัน ห้องระดับหมื่น โดยห้องระดับร้อยมีจำนวน 2 ห้อง ห้องระดับพันมีจำนวน 4 ห้อง และห้องระดับหมื่นจำนวน 1 ห้อง และเยงผ่าตัดจำนวนห้าเตียง ความสะอาดของทางเดินในห้องผ่าตัดอยู่ในระดับแสน ระดับการทำอาดทางเดินระหว่างห้องผ่าตัดอยู่ที่สามหมื่น ห้องผ่าตัดและศูนย์ฆ่าเชื้อรวมเข้าไว้ด้วยกัน ได้มาตราฐานของการควบคุมโรคของห้องผ่าตัดสมัยใหม่ การดูแลด้านการคัดแยกโรคของผู้ป่วยป้องกันการติดต่อของเชื้อโรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้

แผนกวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลได้มีการนำเข้าเครื่อง Drager-Perseus A500 และDrager- primus ซึ่งเป็นเครื่องควบคุมการให้ยาสลบยี่ห้อ Philips เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ เครื่องให้ยาทางหลอดเลือด เครื่องอัลตร้าซาวด์ กล้องส่องภายในลำคอ กล้องส่องชนิดแข็ง กล้องส่องชนิดอ่อน กล้องส่องทางเดินหายใจส่วนล่าง (FOB) กล้องเอนสโคปจาก karl storz , มีดอัลตร้าโซนิคของ Johnson & Johnson, เครื่องตัดจี้ด้วยฟ้า, เครื่องจี้ไฟฟ้าสำหรับแพทย์ศัลยกรรม และอุปกรณ์ที่ทันสมัยอีกมากมาย ทางโรงพยาบาลมีการนำเข้าระบบระงับความเจ็บปวด ซึ่งแพทย์สามารถควบคุมและดูอาการของผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านตลอดเวลา อีกทั้งยังสามารถติดตามกาทำงานของเครื่องระงับความเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อีกด้วย สามารถทำการควบคุมดูแลการระงับความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เพื่อที่จะแน่ใจได้ว่าผลของการระงับความเจ็บปวดนั้นได้ผลดี ลดผลขางเคียงที่จะเกิดขึ้น

ในปัจจุบันทางเราสามารถสนับสนุนการผ่าตัดกระเพาะอาหาร ศัลยกรรมตับและท่อน้ำดี ศัลยกรรมคอและหัว ศัลยกรรมช่องอก ศัลยกรรมสูตินรีเวช ศัลยกรรมระบบปัสสาวะเป็นต้น การทำการดมยาสลบนอกเหนือจากการทำงานในห้องผ่าตัด สามารถดำเนินการการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิต ยึดคติให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รับรองความปลอดภัยของการผ่าตัด

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำแผนกรังสีวิทยา

แผนกรังสีวิทยาประจำโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว ใช้อุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ซึ่งมีความสามารถสูงในการวินิจฉันเนื้องอกชนิดต่างๆได้ตั้งแต่เนิ่นๆและมีความละเอียดและความแม่นยำในระดับสูง ในขณะเดียวกันก็ให้ความใส่ใจกับประสบการณ์ในการรับบริการทางแพทย์ สร้างให้ผู้ป่วยรับการวินิจฉัยด้างรังสีวิทยาที่มีประสิทธิภาพสูง

1. การจัดการด้านบุคลากร: แผนกรังสีวิทยาประกอบด้วยทีมแพทย์อาวุโสที่มีประสบการณ์สูง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ระดับมืออาชีพจำนวน 3 คน ซึ่งมีความสามารถในการวินิจฉัยในระดับเบื้องต้นได้ และนักเทคนิคการแพทย์ พยาบาล รวมมากกว่า 10 คน บุคลากรทุกคนมีประสบการณ์สูงในการตรวจและวินิจฉัยผลการตรวจจากแผนกรังสีวิทยา

2. อุปกรณ์ต่างๆในแผนก: อุปกรณ์ขนาดใหญ่ในแผนกประกอบมีดังนี้ เครื่อง CT 128 SLICE จากบริษัท จีอี เฮลธ์แคร์ เครื่อง PET / CT เครื่อง GE Signa Poineer 3.0T MRI เครื่องอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยเทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบ4มิติ เครื่อง DSA จากบริษัทซีเมน เครื่องดิจิตอลเอกซเรย์ เครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมขนาดใหญ่ อุปกรณ์ในแผนกเพียงพอต่อการตรวจเพื่อค้นหาเนื้อเยื่อมะเร็งทั่วทั้งร่างกาย อีกทั้งยังการการทำไบออฟซี่จากการนำทางของเครื่อง CT และการทำการรักษาด้ายวิธีรังสีร่วมรักษาในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด

กลุ่มงานเภสัชกรรม

เอกลักษณ์ของศูนย์บริการ

การดูแลความปลดภัยของผู้ป่วยด้านการใช้ยาเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของกลุ่มงานเภสัชกรรม ยาที่นำมาใช้ในโรงพยาบาลเป็นยาที่ได้รับมาตราฐานจากองกรค์ยาของรัฐอีกทั้งยังเลือกใช้ยาจากบริษัทชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือจากในประเทศ มีการตรวจสอบยาทุกตัวก่อนนำเข้าคลังยาของโรงพยาบาล ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่อุณหภูมิของการขนส่งยา รูปลักณ์ภายนอก ขนาด สี เลขบรรจุบรรภัณฑ์ และวันหมดอายุ รับประกันความปลอดภัยของยานำเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวทุกขั้นตอน

1. บุคลากรในแผนก: ทั้งหมดประกอบด้วยเภสัชกรยาแผนจีน 2 คน เภสัชกรประจำเตียง 1 คน เภสัชกรยาแผนปัจจุบัน 9 คน ผู้อำนวยการแผนกยาจากไต้หวัน 1 คน ให้บริการในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งแผนกผู้ป่วยในและแผนก OPD

2. จรรยาบรรณของเภสัชกร: เภสัชกรทุกคนในกลุ่มงานยึดคติประจำโรงพยาบาล "เคารพในทุกชีวิต" ให้คนเป็นศูนย์กลาง ให้การดูแลกับคนป่วยเหมือนคนในครอบครัว ใช้ของระบบ JCI เป็นพื้นฐานของการให้บริการ

ทีมแพทย์และพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน

เอกลักษณ์ของศูนย์

แผนกห้องฉุกเฉินประจำโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกว่างโจวมีเตียงสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินจำนวน 7 เตียง ห้องผ่าตัดความดันต่ำ 1ห้อง ทุกห้องเป็นห้องเดี่ยว ระบบของแต่ละห้องจะแยกออกจากกันไม่ว่าจะเป็นระบบวัดค่าต่างๆข้างเตียงผู้ป่วยตั้งแต่ เครื่องวัดการเต้นของหัวใจ เครื่องวัดความดันแบบเรียลไทม์ เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด การให้สารอาหารทางสายเลือด

อุปกรณ์ในแผนกมีดังนี้: เครื่องวัดการเต้นของหัวใจ เครื่องวัดปริมาณแก๊สและออกซิเจนในเลือด เครื่องกระตุ้นหัวใจอัตโนมัติ เครื่องฟอกเลือด เครื่องวัดอัตราความต่อเนื่องของการไหลของเลือด เครื่อง CPR อัตโนมัติ เครื่องFibroScan เครื่องส่องกล้องตรวจในระบบทางเดินหายใจและระบบฆ่าเชื้อ เครื่องดูดสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจชนิดอัตโนมัติ เครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย เครื่องป้องกันการเกิดลิ่มเลือด เครื่องPICCO และอุปกรณ์ตรวจสอบอื่นๆ

ทางแผนกกำลังมีการจัดเตรียมซื้ออุปกรณ์วัดความดันในกะโหลก เครื่องพยุงการทำงานของหัวใจ (Intra-Aortic Balloon Pump: IABP) ECMO เครื่องหัวใจ-ปอดเทียมแบบเคลื่อนย้าย อุปกรณ์เพื่อการฟื้นตัวขนาดใหญ่ต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนมาก เพื่อให้การทำงานของแผนกเป้นไปอย่างมีประสิทธิภาพและราบรื่น

ทีมห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล

เอกลักษณ์ของศูนย์บริการ

ทีมห้องปฏิบัติการเป็นแผนกมีหน้าที่ที่สำคัญเป็ฯอย่างมากในการรักษาทางคลีนิค ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการช่วยในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันได้เป็นอย่างมาก ปัจจุบันวิทยาการทางแพทย์ได้มีการพัฒนาขึ้น งานตรวจของห้องปฏิบัติการก็มีการพัฒนารวดเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเทคนิคในการตรวจ ไปถึงคุณภาพของงานตรวจ โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้ตั้งเป้าหมายของการบริการไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สำคัญมากยิ่งขึ้นเข้าไปเป็นข้ออ้างอิงสำหรับการรักษา

โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้เดินตามการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการตรวจของห้องปฏิบัติการอย่างไม่หยุดยั้ง ทางเราไม่หยุดที่จะพัฒนา พยายาลอย่างเต็มที่ที่จะเข้าไปเติมเต็มงานงานด้านการรักษา สร้างการบริการให้มีคุณภาพ แผนกให้ความสำคัญของคุณภาพของงานตรวจและการควบคุมดูแล ยึดคติให้ความร่วมมือในการรักษาผู้ป่วย ให้ความสะดวกสบายกับผู้ป่วยเป็นหลัก เพิ่มการตรวจให้ครอบคลุมเป็นแนวกว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นผุ้ช่วยทางการรักษาผู้ป่วย

แผนกผู้ป่วยนอกOPD

เอกลักษณ์ของศูนย์บริการ

แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลมะร็งรอยัลลีกวางโจวได้รวมการรักษา การบริบาล การให้ความรู้ด้ารการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ การการดูแลสุขภาพเข้าไว้ด้วยกัน แผนกที่เปิดทำการให้บิรการมีดังนี้ แผนกอายุรกรรม, แผนกศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, แผนกระบบทางเดินหายใจ, แผนกหัวใจและหลอดเลือด, แผนกระบบทางเดินอาหาร, เต้านม, ไทรอยด์, ตับและตับอ่อน, การผ่าตัดทางเดินอาหาร, มะเร็งทางสูติ-นรีเวช, การผ่าตัดส่องกล้องร่วมกับการรักษาด้วยวิธีรังสีร่วมรักษา, การแพทย์แผนจีน, และการดูแลด้วนการระงับความเจ็บปวด ฯลฯ

แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลให้บริการโดยผุ้ดูแลที่มีประสบการณ์ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพขั้นสูง พยาบาลวิชาชีพทั่วไป ดำเนินการ “แบบครบวงจร” “การบริการแบบตัวต่อตัว” การวินิจด้วยทีมแพทย์สหสาขา ให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ให้การรักษาเป็นไปแบบเฉพาะบุคคลและเมไปด้วยคุณภาพทางการบริการ

  • แพทย์ประจำแผนกมะเร็งตับตับอ่อนและท่อน้ำดี
  • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
  • แพทย์ประจำศูนย์การดูแลแบบประคับประคอง
  • แพทย์ประจำแผนกศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • แพทย์ประจำแผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  • แพทย์ประจำศูนย์การผ่าตัดรักษาด้วยการส่องกล้อง
  • แผนกห้องดูแลผู้ป่วยหนัก
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
  • แผนกส่องกล้องเพื่อทำการตรวจและผ่าตัด
  • แผนกสูติ-นรีเวช
*
*
*
มี ไม่มี