(+86) 18613012387

นายแพทย์หวาง เจี้ยน หนาน

ศาสตราจารย์, นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

มีความสามารถในการผ่าตัดเนื้อเยื่อเมมเบรนบริเวณตับออก มีประสบการณ์สูงในการผ่าตัดเพื่อรักษาโรคมะเร็๋งตับและบริเวณใกล้เคียง การผ่าตัดเอาลำไส้ใหญ่ส่วนล่างออก การผ่าตัดเพื่อทำการตัดต่อหลอดเลือดเทียม การผ่าตัดเพื่อนำเอาหลอดเลือดดำบริเวณด้านล่างของหน้าอกหรือด้านบนของช่องท้องออกและใส่หลอดเทียมเข้าแทนที่

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี