082-058-8855
(+86) 18613012387

บริษัท RoyalLee มหาชนจำกัด

บริษัทในเครือ รอยัลลี อินเตอร์เนชั่นแนล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 มีบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ มีการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งการศึกษา การแพทย์ สื่อโฆษณา โรงแรม โลจิสติกส์ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้าง สินค้าและอาหารจากสัตว์ทะเลและสาขาอื่นๆ เป้าหมายการบริการของเรามีอยู่ทั่วโลก กว่า 30 ปีของบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทางเราได้ตระหนักถึงรูปแบบการพัฒนาจากห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด ให้ขยายไปสู่ระดับโลก

กลุ่มบริษัทในเครือสามารถแบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 8 สายธุรกิจหลัก:

 • ด้านการศึกษา

  กลุ่มบริษัททางการศึกษา ชุนจิน กวางตุ้งมีบริษัทในเครือดังนี้ โรงพยาบาลมะเร็งRoyalLee กวางโจว

 • ธุรกิจนำเข้าและส่งออก

  บริษัท รอยัลลี อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท เบนดะ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธุรกิจด้านสื่อและโฆษณา

  บริษัท ไทย เซ็นทรัล ไชนีส เทเลวิชั่น จำกัด และ ศูนย์สืบสานพัฒนาศิลปะอุปรากรจีน

 • ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

  บริษัท ภูเก็ต สิรินาถ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัทก่อสร้างอันดามันภูเก็ต(ประเทศไทย)จำกัด

 • ธุรกิจด้านโลจิสติกส์(ทางเรือและทางอากาศ)

  บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศรอยัลลี (ประเทศไทย)จำกัด บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศรอยัลลี (ฮ่องกง)จำกัด บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศรอยัลลี (เวียดนาม)จำกัด

 • ธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

  บริษัทเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

  ฮ่ายช้วง(ประเทศไทย)จำกัด

*
*
*
มี ไม่มี