082-058-8855
(+86) 18613012387

ท่านสามารถเลือกตำแหน่งที่ท่านต้องการจะสมัครได้ในหน้านี้ และสามารถยื่นใบสมัครได้ตามอีเมลที่ให้ไว้ด้านล่าง พร้อมเขียนกำกับชื่อ ตำแหน่งงานที่ท่านต้องการสมัคร ไว้บนหัวข้อของอีเมลที่ท่านส่งเข้ามา ทางเราจะทำการกำหนดวันเวลาในการเรียกท่านเข้าสัมภาษณ์และทำการแจ้งให้ท่านทราบ

เบอร์โทรติดต่อ: (+86)15820232832(คุณจาง)

อีเมลรับสมัครงาน: HR@royallee.cn

ท่านสามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ทาง www.jobmd.cn,https://www.51job.com,https://www.zhipin.com หรือส่งรีซูเม่ของท่านมาที่ www.royalleecancerthai.com

ชื่อตำแหน่ง

แพทย์ที่ปรึกษาด้านโรคมะเร็ง (ด้านสเต็มเซลล์)

ค่าจ้าง: สถานที่ทำงาน: ประสบการณ์การทำงาน: ข้อกำหนดทางวิชาการ: ลักษณะงาน:

จุดเด่นงาน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยด้านโรคมะเร็งและทำการกำหนดแผนการรักษาและให้คำแนะนำต่างๆ

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 40 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาอายุรศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

2. สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วยได้อย่างละเอียดอย่างมืออาชีพ

3. ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี

แพทย์ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ค่าจ้าง: ตามตกลง สถานที่ทำงาน: โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวโครงการซิโน-สิงคโปร์ เขตหวงผู่ เมืองกวางโจว ประสบการณ์การทำงาน: 3ปี ขึ้นไป ข้อกำหนดทางวิชาการ: ปริญญาตรี ลักษณะงาน: งานประจำ

จุดเด่นงาน

ประกันสังคม ค่าที่พัก อาหารกลางวัน วันหยุดประจำปีพร้อมเงินเดือน วันหยุดผู้ปกครอง

รายละเอียดงาน

แพทย์ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

1.ภายใต้การนำของผู้อำนวยการแผนกและคำแนะนำของหัวหน้าแพทย์ รับผิดชอบในการรักษาพยาบาล การสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และกำหนดการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในแผนก;
2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัย และทำตามนโยบายของโรงพยาบาล ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคและขั้นตอนการทำงานอย่างมีสติ รับรองคุณภาพของการรักษาพยาบาล ป้องกันข้อผิดพลาดและอุบัติเหตุทางการแพทย์;
3.ทำงานในแผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน ดูแลผู้ป่วยใน ร่วมเข้าทีมวินิจฉัยแผนการรักษา ทำหน้าที่แพทย์ประจำวอร์ด และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย;
4.เข้าดูแลผู้ป่วยอย่างตรงเวลา ชัดเจนกับอาการและสภาพของผู้ป่วยที่อยู่ในแผนก ในกรณีฉุกเฉิน วิกฤต ยากลำบาก เสียชีวิต หรือสถานการณ์พิเศษอื่น ๆ จะต้องจัดการให้ทันเวลา และจะต้องรายงานให้กับหัวหน้าแผนกรับรู้;
5.ให้คำแนะนำกับแพทย์ตำแหน่งรองลงมาในการให้การวินิจฉัย การรักษา(ผ่าตัด) และการทำหัตถการต่างๆทางการแพทย์ ตรวจและเซ็นเอกสารทางการแพทย์ซึ่งออกโดยแพทย์ใต้บังคับบัญชา;
6.ตรวจสอบและดูแลการมอบหมายงานเกี่ยวกับรายงานโรคติดเชื้อ การติดเชื้อในโรงพยาบาล และอาการไม่พึงประสงค์จากยา ให้แก่แพทย์ตำแหน่งรองลงมา;
7.ช่วยแพทย์หัวหน้าแผนกในการบริหารการควบคุมคุณภาพ ประกันสุขภาพ การติดเชื้อในโรงพยาบาล การถ่ายเลือด และงานอื่น ๆ;
8.ลงทะเบียน และทำงานวิจัย เผยแพร่เอกสารทางการแพทย์ในระดับมืออาชีพ;
9.ทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้สำเร็จ。

เงื่อนไขการรับสมัคร

1.จบปริญญามหาบัณฑิต ไม่จำกัดตำแหน่งทางการแพทย์。
2.ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งที่เข้าทำงาน。
3. มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี ความสามารถในการต่อรอง มีความประพฤติดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ。

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ค่าจ้าง: สถานที่ทำงาน: ประสบการณ์การทำงาน: ข้อกำหนดทางวิชาการ: ลักษณะงาน:

จุดเด่นงาน

รายละเอียดงาน

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

1. ให้ความร่วมมือกับผู้จัดงานในงานด้านการตลาดและงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

2.ให้ความร่วมมือกับผู้จัดการในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วย วิเคราะห์ และรายงานผลการทำงาน

3.เป็นล่ามให้กับผู้ป่วยที่ผู้จัดการได้ติดต่อเข้ามาทำการติดต่อที่สำนักงาน และติดตามผู้ป่วยและงานบริการทางการแพทย์ต่างๆ

4.ตอบกลับอีเมล์ และข้อความ SMS ที่ได้รับจากลูกค้า

เงื่อนไขการรับสมัคร

*
*
*
มี ไม่มี