082-058-8855
(+86) 18613012387

หู จง หมิ่น

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

มีประสบการณ์ด้านการทำงานในห้องฉุกเฉินมากว่า 27 ปี มีความถนัดด้านการรักษาผู้ป่วยด้วยการให้ยาสลาบลิ่มเลือดในเบื้องต้น การปฎิบัติการฟื้นคืนชีพ ทำการรักษาภาวะทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน การใช้เครื่องช่วยหายใจจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน การรักษาด้วยการฝอกเลือดจากภาวะไตล้มเหลวเฉียบพลัน การให้สารอาหารสำหรับผู้ป่วยซึ่งมีอาการขาดสารอาหาร รักษาอาการติดเชื้อขั้นรุนแรงและการฟื้นคืนชีพผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤติ ดำรงตำแหน่งกรรมการไกล่เกลี่ยประจำ The Central Committee Of Jiusan Society เป็นกรรมการของแผนกฉุกเฉินประจำสมาคมองค์กรอาหารและยาประจำมณฑลเฮอเป่ย กรรมการทั่วไปประจำสมาคมแผนกฉุกเฉินเมืองถางซาน กรรมการประจำสมาคมโภชนาการประจำเมืองถางซาน กรรมการประจำสมาคมโรคหลอดเลือดหัวใจประจำเมืองถางซาน

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี