(0086) 400-0086222

แพทย์หญิงจาง ลี่

แพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

มีประสบการณ์มากกว่า 42 ปีด้านการตรวจโรคทางด้านจักษุวิทยาเช่นโรคตาที่พบได้บ่อย โรคตาที่ยากต่อการตรวจพบ มีประการณ์ทางคลีนิคอย่างสูง สำหรับผู้คนในปัจจุบันซึ่งมีการใช้สายตาค่อนข้างสูง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถกำหนดแผนการป้องกันดณคที่อาจเกิดขึ้นสำหรับแต่ละบุคคลได้

มีความถนัดด้านการรักษาโรคทางจักษุวิทยาที่พบได้บ่อย โรคตาที่ยากต่อการตรวจและยากต่อการรักษา และมีความสามารถในการรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี