(0086) 400-0086222

เฉินฟาน

แพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ จัดการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด และมีประสบการณ์ด้านการรักษาแบบพุ่งเป้าและการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี