(+86) 18613012387

นายแพทย์เย่วเซิง

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์จงซาน ทำงานด้านการรักษาโรคมะเร็งมาแล้วกว่า 30 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง โรคมะเร็งที่มีความถนัดด้านการวินิจฉัยและรักษามีดังนี้ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ ฯลฯ ความสามารถของแพทย์ครอบคลุมไปถึงการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆ โดยเน้นการรักษาแบบพุ่งเป้า และการรักษาด้วยเทคนิคภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นหลัก

แนวทางหัวข้อของงานวิจัย:

     การทำเคมีบำบัดในผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร การทำเคมีบำบัดร่วมกับการรักษาแบบพุ่งเป้า การทำเคมีบำบัดร่วมกับการรักษาด้วยเทคนิคภูมิคุ้มกันบำบัด

ประสบการณ์สำหรับงานด้านสังคม:

     เลขาธิการ              ศูนย์งานวิจัยการรักโรคมะเร็งระดับประเทศประจำศูนย์ภาคใต้

     รองประธานบริหาร  สมาคมความร่วมระหว่างโรงพยาบาลในการป้องกันโรคมะเร็งแผนกการควบคุมการรักษาแบบพุ่งเป้า

     รองกรรมการ          สมาคมการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งแผนกการทำเคมีบำบัดประจำมณฑลกวางตุ้ง

     กรรมการ                สมาคมการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งแผนกโรคตับม้ามและถุงน้ำดีประจำมณฑลกวางตุ้ง

     กรรมการ                สมาคมการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งแผนกตับ ตับอ่อน และถุงน้ำดี

     รองกรรมการ           สมาคมการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งแผนกการฉายรังสี

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี