082-058-8855
(+86) 18613012387

แพทย์หญิง โจว เสี่ยว เจียว

แพทย์ระดับชำนาญการ

ความถนัด:

<p>
มีความถนัดในการรักษาโรคมะเร็งที่พบได้บ่อยโรคมะเร็งที่พบได้บ่อย(โดยหลักๆแล้วจะถนัดด้านมะเร็งต่อมไทรอยด์และมะเร็งเต้านม)</p>
 
นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี