082-058-8855
(+86) 18613012387

แพทย์หญิงหาน หยง ฮวา

แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

มีความถนัดด้านตรวจแลวินิจฉัยโรคต่างๆด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์บริเวณกายวิภาคศาสตร์พื้นผิว หลอดเลือด หัวใจ โรคเกี่ยวกับสูตินรีเวช โรคที่เกิดขึ้นบริเวณช่องท้อง

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี