(+86) 18613012387

นายแพทย์จาง เห้อ หยุน

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ、ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ภาวะเส้นเลือดโป่งพอง ภาวะนิ่วในท่อไตและโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นต้น

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี