(0086) 400-0086222

นายแพทย์หวางเจี๋ย

ศาสตราจารย์, นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

มีประสบการณ์ทางการวินิจฉัยและรักษาเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะการรักษาเนื้องอกตับและตับอ่อน มีประสบการณ์มากมายในการรักษาผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคที่รักษาได้ยากด้วยการผ่าตัด รวมถึงมีความถนัดด้านการผ่าตัดส่องกล้องและการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ อีกทั้งยังมีความสามารถในการผ่าตัดมะเร็งตับซึ่งอยู่บริเวณส่วนบนของตับ ผ่าตัดหลอดเลือดฮีลาร์และสร้างหลอดเลือดฮีลาร์ใหม่ ตัดหลอดเลือดแดงซุพีเรียร์แพนครีเอติโคดูโอดีนัลเอาออกหรือต่อใหม่ ผ่าตัดเพื่อสร้างหลอดเลือดดำใหม่ การผ่าตัดเอาเนื้องอกบริเวณผนังหน้าท้องออกและสร้างซ่อมแซมผนังหน้าท้อง การผ่าตัดปิดกั้นหลอดเลือดดำบริเวณส่วนบนของหลอดเลือด และโรคที่ซับซ้อนต่างๆซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตับและตับอ่อน

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี