(+86) 18613012387

แพทย์หญิงหลี่ฮุ้ย

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

ทำหน้าที่ตรวจเช็คโภชนาการของผู้ป่วย คำนวณ ปรับเปลี่ยนเมนูอาหาร ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ แก้ไขอาการขาดสารอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็ง เพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี