(0086) 400-0086222

แพทย์หญิง หม่า หลาน ยิง

แพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

ถนัดด้านการรักษาโรคมะเร็งเกี่ยวกับทางเดินอาหารรวมไปถึงการทำเคมีบำบัด、การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง、การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด、มีความถนัดด้านการรักษาและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งที่กำลังทำการฟื้นตัว ให้การสนับสนุนด้านการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยการรักษาจากแผนกอายุรศาสตร์ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง การดูแลเพื่อระงับความเจ็บปวดซึ่งเกิดในผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ อาการค้างเขียงซึ่งเกิดจากการทำเคมีบำบัด พยากรณ์อาการของผู้ป่วยและกำหนดแผนการรักษาที่จำเพาะเจาะจงสำหรับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ดีขึ้น

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี