(+86) 18613012387

นายแพทย์หวงฮ่าวเหวิน

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

มีประสบการณ์ด้านการวินิจฉัยรักษาเนื้องอกและโรคมะเร็งซึ่งมีก้อนเนื้อซึ่งจับต้องได้ และประสบการณ์ด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการต่างๆเช่น เคมีบำบัด การรักษาแบบพุ้งเป้า การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด การบำบัดทางชีวภาพ การแพทย์แผนจีน และการรักษาเชิงลึกด้วยวิธีการอื่นๆ มีความรู้ด้านการรักษาด้วยเทคนิคการส่องกล้องผ่าตัด การรักษาด้วยอนุภาคกัมมันตรังสี ขาเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนจีนและตะวันตกแบบบูรณาการกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเป็นพิษ บรรเทาอาการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ยืดเวลาการอยู่รอดของผู้ป่วยเพื่อบรรลุเป้าหมาย “การอยู่ร่วมกับโรคมะเร็ง”:

ประสบการณ์ด้านการทำงาน:

     สิงหาคม 2548 ถึงพฤษภาคม 2551 แพทย์แผนจีนประจำโรงพยาบาลชิงห่ายอำเภอเซียวหลานเมืองจงซาน มณฑลกวางตุ้ง:

     มิถุนายน 2551 ถึงพฤษภาคม 2564 รองหัวหน้าแพทย์แผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาทางการแพทย์ โรงพยาบาลตงกวานคางฮวาประจำมณฑลกวางตุ้ง:

     ปี 2564 ถึงพฤษภาคม 2565 รองหัวหน้าแพทย์แผนกอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาประจำโรงพยาบาลกวางตุ้งคลิฟฟอร์ด:

ประสบการณ์ทางสังคม:

     สมาชิกของสมาคมต่อต้านและรักษาโรคมะเร็งประจำเมืองตงกวน:

     สมาชิกของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชาชีพมะเร็งเต้านมของสมาคมต่อต้านและรักษามะเร็งประจำเมืองตงกวน:

     สมาชิกของสมาคมต่อต้านและรักษาโรคมะเร็งประจำเมืองตงกวน:

     สมาชิกของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชาชีพมะเร็งเต้านมของสมาคมต่อต้านมะเร็งและรักษาโรคประจำเมืองตงกวน:

     สมาชิกของคณะกรรมการถาวรของคณะกรรมการเยาวชนของคณะกรรมการแพทยศาสตร์วิชาชีพมะเร็งเต้านมของสมาคมต่อต้านมะเร็งประจำเมืองตงกวน:

     สมาชิกคณะกรรมการวิชาชีพโลหิตวิทยาสาขาการจัดการการแพทย์แผนจีนของสมาคมอุตสาหกรรมการแพทย์ประจำมณฑลกวางตุ้ง:

     สมาชิกคณะกรรมการวิชาชีพมะเร็งวิทยาประจำสมาคมการแพทย์แผนจีนประจำมณฑลกวางตุ้ง:

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี