(+86) 18613012387

แพทย์หญิงฟูลี่เซีย

แพทย์ระดับชำนาญการ

ความถนัด:

มีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคอายุรกรรมทั่วไป โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจและโรคในระบบทางเดินอาหาร ปอดอักเสบ อาการอักเสบอย่างเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหาร ความดันโลหิตสูง โรคผู้สูงอายุเป็นต้น

ประสบการณ์การทำงาน:

     แพทย์อายุรกรรม ทีมแพทย์สาธารณสุขประจำกองทัพบก

     แพทย์อายุรกรรม โรงพยาบาลเมืองกวางโจวเขตป่ายหยุน

     แพทย์อายุรกรรม ศูนย์สุขภาพอ้ายคางปินประจำเมืองกวางโจว

     แพทย์อายุรกรรม ประจำศูนย์ดูแลคนชรา Baiyue Baitai

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี