(+86) 18613012387

แพทย์หญิงเจียหมี่หลาน อูซือม่าน

แพทย์ระดับชำนาญการ

ความถนัด:

มีความสามารถด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีเคมีบำบัด การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งโดยชนิดของมะเร็งที่มีความถนัดก็คือเต้านมระยะที่2 และระยะที่3 โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งกระดูก โรคมะเร็งเน็ตและมะเร็งชนิดอื่นๆที่พบได้ยาก

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี