(0086) 400-0086222

แพทย์หญิงหยวน กุ้ย ฮวา

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ、อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์ปริญญาโท

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการลดความเจ็บปวดซึ่งเกิดขึ้นจากโรคมะเร็ง การทำหัตถการระงับปวด การทำการช่วยหายใจแบบแยกปอด การใส่ท่อช่วยหายใจโดยใช้ Fiberoptic bronchoscopy (FOB) ในขณะที่ผู้ป่วยรู้สึกตัวอยู่,การให้ยาชาผ่านทางท่อส่งยา, การระงับความเจ็บปวดด้วยการฉีดยาระงับเส้นประสาท, การใส่สายเพื่อการให้ยาบริเวณหลอดเลือดที่อยู่ลึกลงไป, การสร้างพอร์ทเพื่อให้ยาและการดูแลตรวจสอบพอร์ท มีความถนัดด้านการดูแลผู้ฉุกเฉินที่ต้องทำการดมยาสลบหรือฉีดยาชา พร้องทั้งมีความสามารถในการร่วมมือกับแผนกศัลยศาสตร์ในการทำการดูแลผู้ป่วยด้านการดมยาสลบขณะทำการผ่าตัดหัวใจ การใส่ผ่าตัดเพื่อใส่หลอดเลือดเทียม รผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาหลอดลมตีบ โรคมะเร็งตับ มะเร็งตับอ่อนการดมยาสลบหรือให้ยาชาระหว่างการส่องกล้องตรวจชนิดต่างๆ

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี