082-058-8855
(+86) 18613012387

นายแพทย์เสียว จื่อ ยู่

ศาสตราจารย์, นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและรักษาโรคต่างๆ อย่างครอบคลุม โรคตับและตับอ่อน โดยเฉพาะเนื้องอกร้ายและมะเร็งตับระยะลุกลาม เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปิด ส่องกล้อง และผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์สำหรับโรคตับและตับอ่อนต่าง ๆ มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิงลึกและการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งตับอ่อน โรคตับ โรคความดันโลหิตสูง ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง และโรคถุงน้ำดี มีการผ่าตัดตับและตับอ่อนมากกว่า 300 ครั้งทุกปี โดยมากกว่า 90% เป็นการผ่าตัดยากระดับ 3 หรือ 4

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี