(0086) 400-0086222

จาง เซี่ยว หยิง

แพทย์แผนจีน, แพทย์ระดับชำนาญการ

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนจีน มีความถนัดด้านการรักษาด้วยวิธีการเคมีบำบัด และการปรับสมดุลร่างกายของผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยซึ่งมีอาการเบื่ออาหาร ขับถ่ายไม่สะดวก ท้องอืดท้องเฟ้อ อาการต่างๆซึ่งเกิดจากทางเดินอาหาร และอาการผดผื่น มือเท้าชา โดยนำเอาการแพทย์แผนจีนเข้ามาใช้ในการรักษาร่วมด้วย

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี