(+86) 18613012387

นายแพทย์ สี่ ห้าว เฟิง

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ , ปริญญาโทศัลยศาสตร์มหาบัณฑิต

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการรักษาศัลยศาสตร์โรคมะเร็งตัวอย่างเช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับเป็นต้น

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี