082-058-8855
(+86) 18613012387

หลี่ จู่ พิง

นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

มีประสบการณ์ด้านการตรวจด้านการส่องกล้องมากว่า 30 ปี มีความถนัดด้านการตรวจวินิจฉัยและกำหนดแนวทางการรักษา โรคที่พบได้บ่อย โรคที่มีความรุนแรง โรคเฉียบพลันเกี่ยวกับทางเดินอาหาร ตรวจวินิจฉัยเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งทางเดินอาหาร อาการเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งจีสต์รวมไปถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆในระบบทางเดินอาหาร และมีประสบการณ์ด้านการรักษาด้วยการส่องกล้องเข้าทางระบบทางเดินอาหาร ในทางใต้ของจีนเป็นบุคคลแรกที่ริเริ่มการผ่าตัดรักษาโรคลำไส้อุดตันด้วยแพทย์คนเดียว ถือว่าเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในท้องที่ มีความสามารถในการการส่องกล้องผ่านทางเดินอาหารเพื่อผ่าตัดรักษาอาการหลอดเลือดในกระเพาะอาหารหรือหลอดเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง การกลืนแคปซูลเพื่อตรวจในระบบทางเดินอาหาร ส่องกล้องขยายในระบบทางเดินอาหาร การตรวจด้วยเทคนิค NBI เป็นต้น

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี