(+86) 18613012387

นายแพทย์หมาว ข่าย

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาแพทย์ปริญญาโท, นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

มีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดีเป็นเวลานานหลายปี มีความถนัดด้านการรักษาโรคมะเร็งตับและถุงน้ำดีและโรคเกี่ยวกับตับและถุงน้ำดีแบบโดยรวม มีประสบการณ์ทางคลีนิคในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี