(+86) 18613012387

นายแพทย์หลิวเหล่ย

วันที่เผยแพร: 2023-01-12

รักษาโรคทั่วไปเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารด้วยการบูรณาการระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน การตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้อง

ประสบการณ์ทางสังคม:

      ปี 2019 สมาชิกสมาคมแพทย์แผนจีนประจำมณฑลเจียงซีแผนกม้ามและกระเพาะอาหาร

      ปี2019 สมาชิกสมาคมแพทย์แผนจีนประจำมณฑลเจียงซีแผนกโรคตับ

ประสบการณ์การฝึกงาน:

      ปี 2020 ฝึกงานในแผนกการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลมะเร็งในเครือมหาวิทยาลัยซุนยัตเซ็น และะศึกษาด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

      ปี 2021 เดือนเมษายน เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรทฤษฎีพื้นฐานและทักษะปฏิบัติหลังการฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดเชื้อในโรงพยาบาลในมณฑลกวางตุ้งและได้รับ "ใบรับรองการจัดการการติดเชื้อในโรงพยาบาล"

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี