(0086) 400-0086222

แพทย์หญิงกาวเซี้ยวหรุ่ย

แพทย์ระดับชำนาญการ

ความถนัด:

การตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปาก และกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสม การบูรณะฟันที่มีความบกพร่องต่างๆ

ประสบการณ์การฝึกงาน:

      โรงพยาบาลทันตกรรมประจำมณฑลซูโจว  เป็นเวลา 1 ปี

      โรงพยาบาลประจำเมืองด้าเหลียนแห่งที่ 2 เป็นเวลา 1 ปี

      โรงพยาบาลทันตกรรมประจำมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เป็นเวลา 3 เดือน

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี