(0086) 400-0086222

นายแพทย์หยางเจินเจิน

แพทย์ประจำบ้าน

ความถนัด:

โรคที่พบได้บ่อยในแผนกอายุรกรรม รวมไปถึงโรคที่มีความรุนแรง การทำงานวิจัยด้านหลอดเลือดหัวใจ

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี