(0086) 400-0086222

หลิว ตง ฮวา

แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

ทำงานแผนกอายุรกรรมมาเป็นเวลากว่า 32 ปี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกเป็นเวลา 20 ปี

ประวัติการเรียนรู้งาน

      -โรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ปักกิ่งยูเนี่ยน

     - โรงพยาบาลทหารประจำประเทศจีน

     - โรงพยาบาลพันธมิตรจีน-ญี่ปุ่น

มีความสามารถในการวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆของแผนกอายุรกรรม ทั้งชนิดที่พบได้บ่อย ชนิดเฉียบพลันหรือชนิดที่มีความรุนแรง มีประสบการณ์ด้านการรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนต่างๆ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โรคไต และการรักษาด้วยวิธีการฟอกเลือด เป็นกรรมการประจำสมาคมการตรวจสอบอุบัติเหตุทางการแพทย์ประจำเมืองฉีเฟิง กรรมการประจำสมาคมโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนประจำเมืองฉีเฟิง รอบประธานสมาคมโรคอายุรกรรมเกี่ยวกับทางเดินอาหารประจำเมืองฉีเฟิง

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี