(+86) 18613012387

แพทย์หญิงเฉินจื่อจวน

แพทย์ระดับชำนาญการ

ความถนัด:

ถนัดการดูแลรักษาโรคทั่วไปทางด้านนรีเวช

ประสบการณ์การทำงาน:

      โรงพยาบาลประจำเขตเยนหลิงมณฑลหูหนาน (แพทย์ประจำบ้าน)

      โรงพยาบาลประจำเมืองฉางเต๋อมณฑลหูหนาน (แพทย์ประจำบ้าน)

      โรงพยาบาลหนานหยางประจำเมืองกวางโจว (แพทย์ประจำบ้าน)

      โรงพยาบาลการแพทย์กวางโจวสาขาจินซาโจว(แพทย์ระดับชำนาญการ)

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี