(+86) 18613012387

แพทย์หญิงหม่า หลาน ยิง

แพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร การทำเคมีบำบัด การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีให้ยาเจาะจงเซลล์มะเร็ง การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัด การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่านการรักษาโรคมะเร็ง ให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งในการรักษาทางด้านอายุรกรรม การดูแลแบบประคับประคอง การบำบัดอาการปวดซึ่งเกิดจากโรคมะเร็ง อาการข้างเคียงซึ่งเกิดจากการทำเคมีบำบัด กำหนดแผนการรักษาโรคมะเร็งแบบส่วนบุคคล เพ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี