(0086) 400-0086222

นายแพทย์ถาง ซง

แพทย์ระดับปฏิบัติการ

ความถนัด:

จบปริญญาโทสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น มีความถนัดด้านการรักษาเนื้องอกในระบบไต และท่อน้ำดี

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี