(+86) 18613012387

นายแพทย์อู่อ้ายกว่อ

แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ、ศาสตราจารย์

ความถนัด:

มีชื่อเสียงด้านการทำการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งเนื่อเยื่อประสาทบริเวณผิวหนังหน้าท้องด้านใน โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โดยเฉพาะการผ่าตัดเพื่อทำการเก็บรักษาเนื้อเยื่อหูรูดในรักษาโรคมะเร็งลำไส้ตรง การผ่าตัดเพื่อเก็บเต้านมไว้สำหรับการผ่าคัดเพื่อรักษามะเร็งเต้านม และการผ่าตัดเพื่อทำการรักษาโรคมะเร็งซึ่งมีการกลับมาเป็นซ้ำ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยสูงอายุอีกด้วย
นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี