(0086) 400-0086222

แพทย์หญิงจางลี่

แพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

ใน 42 ปีของการทํางานทางคลินิกในจักษุวิทยา คุณหมอได้มีประสบการณ์ทางคลินิกมากมาย ทั้งทางด้านการวินิจฉัยและกำหนดแผนการรักษาโรคทางจักษุวิทยา ที่พบได้บ่อย หรือโรคที่มีความซับซ้อนต่อการรักษา และการกำหนดแผนการดูแลสุขภาพทางจักษุแก่คนยุคใหม่ซึ่งใช้สายตาอย่างมากในการทำงาน

มีความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและทำการรักษาโรคทางจักษุวิทยา ที่พบได้บ่อย หรือโรคที่มีความซับซ้อน

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี