082-058-8855
(+86) 18613012387

นายแพทย์ หวาง เจี้ยน

แพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ,ศาสตราจารย์

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการรักษาโรคมะเร็งชนิดที่ยากต่อการรักษา มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งและดูแลรักษาพอร์ทเพื่อทำเคมีบำบัด ถนัดด้านการวินิจฉัยอาการของโรคมะเร็งที่อาจเกิดขึ้นและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสนับสนุนทางสังคมและครอบครัว

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี