(+86) 18613012387

เซี่ย จุ้น กาง

แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ ปริญญาเอกด้านการแพทย์

ความถนัด:

มีประสบการณ์ด้านการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมากกว่า 40 ปี เคยมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยเกี่ยวการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดในสถาบันวิจัยกลางของประเทศญี่ปุ่นและในโรงพยาบาลซุนยัดเซ็นประจำเมืองกวางโจว เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวนการศูนย์การรักษาด้วยชีวภาพบำบัดประจำวิทยาลัยการแพทย์เซียงหย่า เป็นผู้นำวิธีการรักษาด้วยวิธีนีโอแอนติเจนมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคมะเร็งมะเร็งต่อมน้ําเหลือง T-cell ที่เกิดขึ้นบริเวณหลอดเลือดเป็นเคสแรกของโลก มีส่วนร่วมในการทำงานวิจัยวัคซีน DC ป้องกันโรคมะเร็ง, CAR-T、CAR-NK、TCR-T、TILs、NEO-T และในปี 2018 กรมการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดหัวข้อ “การจัดระบบระเบียบการรักษาเทคโนโลยีใหม่การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งนำมาใช้ในชีวิตจริง”

รายชื่อของสมาคมซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่

เป็นสมาชิกของสมาคมการรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้นกันบำบัดประจำประเทศจีน

กรรมการทั่วไปประจำสมาคมการรักษาโรคมะเร็งระยะแพร่กระจายประจำเมืองหูหนาน

กรรมการทั่วไปประจำสมาคมการดูแลสุขภาพและการรักษาด้วยวิธีภูมิคุ้มกันบำบัดและstem cell

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี