(+86) 18613012387

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นโรคมะเร็งมีที่อัตราการอุบัติขึ้นสูงมาก ในขณะเดียวกันอัตราการตายของผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารก็สูงขึ้นทุกปี สาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวเนื่องมาจากอาการระยะแรกของมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ป่วยมองข้ามกับอาการที่เกิดขึ้น

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

อาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรก

1. อาการท้องอืดในกระเพาะอาหารช่วงบน กว่า 70% ของผู้ป่วยจะมีอาการนี้ อาการนี้จะอยู่กับผู้ป่วยไปตลอด เป็นอาการที่พบได้ในผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรก อาการเหล่านี้จะพบได้เมื่อผู้ป่วยอยู่ในช่วงที่สงบ หากมีการเคลื่อนไหว หรือมีสมาธิในการทำอย่างอื่นอาการเหล่านี้ก็จะหายไป

2. อาการปวดแสบร้อนในกระเพาะอาหารหรือมีอาการหลดไหลย้อน มีผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการปวดในกระเพาะอาหาร หลังจากรับประทานยากระเพาะอาหารก็จะมีอาการดีขึ้น หรือหลังรับประทานอาหารเกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ หลังเข้ารับการตรวจบ่อยครั้งจะมีโอกาสเกิดการตรวจผิดพลาดว่าเป็นเพียงแค่โรคกระเพาะอักเสบ ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการตรวจส่องกล้องกระเพาะอาหารได้ เป็นวิธีที่ใช้ในการตรวจโรคมะเร็งกระเพาะอาหารระยะแรกที่ค่อนข้างแม่นยำมากที่สุด

3. ผอม ไม่มีแรง ผู้ป่วยเกิดอาการเบื่ออาหาร ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแรง

4. อุจจาระมีสีดำ หากพบว่าผู้ป่วยไม่ได้รับประทานยาหรืออาหารที่ผิดปกติแต่กลับพบว่าอจจาระที่พบมีสีดำ ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าพบแพทย์เพื่อทำการตรวจอย่างละเอียดโดยเร่งด่วน

อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะที่สามขึ้นไป

อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะหลังจะมีอาการที่รุนแรงกว่าผูป่วยในระยะแรกค่อนข้างมาก โรคมะเร็งได้พัฒนาเข้าสู่ระยะหลัง อาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะมีอาการที่นานขึ้นและยากต่อการบรรเทาอาการ นอกเหนือจากอาการเหล่านี้ อาการของผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะหลังยังมีอาการแบบใดอีกบ้าง

1. การลุกลาม สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมีโอกาสของการลุกลามค่อนข้างสูง และมีการลุกลามผ่านทางต่อมน้ำเหลืองไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณโดยรอบและบริเวณที่ไกลออกไป และยังมีการลุกลามผ่านทางเลือดทำให้เกิดการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆในร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการบวมน้ำ ตัวเหลือง ตับโต ไตโต อีกทั้งยังมีผลให้เกิดอาการกระเพาะทะลุ เลือดออกในกระเพาะ และเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารตาย หากผู้ป่วยพบอาการเหล่านี้ อย่าถอดใจ การเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมร่วมกับการทำจิตใจให้เบิกบาน จะทำให้ได้ผลลัพธ์ของการรักษาที่ดี

2. อาการอื่นๆ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารที่มีรอยโรคบริเวณหูรูดของกระเพาะอาหาร ส่งผลให้การกลืนอาหารเป็นไปได้ยากขึ้น ร่วมกับอาการกรดไหลย้อน โรคมะเร็งกระเพาะอาหารทำให้เกิดอาการกระเพาะทะลุ ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดในช่องท้องร่วมกับอาการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร ผู้ป่วยบางส่วนยังมีอาการท้องเสีย อาการท้องผูก อาการปวดบริเวณท้องน้อย และมีไข้ เป็นต้น โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้ให้คำแนะนำแก่ท่านว่า โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานให้แก้ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ควรที่จะเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะสามารถกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมกับท่านได้ หลีกเลี่ยงการพลาดโอกาศทางการรักษา

โรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจวได้ให้คำแนะนำแก่ท่านว่า โรคมะเร็งกระเพาะอาหารนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานให้แก้ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ควรที่จะเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะสามารถกำหนดแผนการรักษาที่เหมาะสมกับท่านได้ หลีกเลี่ยงการพลาดโอกาศทางการรักษา
 

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง

รายละเอียดของโรคมะเร็ง

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี