082-058-8855
(+86) 18613012387

การทำเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูง

การทำเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูงจัดขึ้นมาตามข้อมูลทางการแพทย์ที่ว่าเนื้อเยื่อมะเร็งจะถูกทำลายด้วยความร้อน ใช้เครื่องส่งสารเคมีบำบัดเพิ่มความร้อนให้กับเคมีบำบัดให้สารดังกลว่างไหลผ่านเข้าไปบริเวรช่องท้อง สร้างให้อุณหภูมิของเนื้อเยื่อนั้นๆมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงอุณภูมิที่มีผลต่อการรักษา เพิ่มความสามารถในการฆ่าเชื้อมะเร็งให้สูงที่สุด มีความสามารถในการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งในระยะแพร่กระจาย ขจัดการเกิดอาการท้องมาน

 • ผู้ที่เหมาะกับการรักษาด้วยวิธีทำเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูง

  1、ในทางคลินิกใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร ตัวอย่างเช่นมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่ ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ขณะทำการผ่าตัดแล้วพบว่า เนื้อเยื่อมะเร็งได้มีการทะลุออกไปด้านนอกของเนื้อเยื่อนอกสุดแล้ว แต่ยังไม่มีการลุกลามไปยังบริเวณอื่นในช่องท้อง หากพบอาการดังกล่าวถือว่าสามารถใช้วิธีการทำเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูง

  2、ผู้ป่วยที่มีเนื้อเยื่อมะเร็งลุกลามในบริเวณช่องท้อง ตัวอย่างเช่นผนังหน้าท้อง เยื่อบุช่องท้อง เยื่อบุลำไส้ เยื่อโอเมนตัม ผู้ป่วยเหล่านี้หลังจากได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้แล้ว จะสามารถลดความเร็วของการเจริญเติบโตของมะเร็ง มีผู้ป่วยบางส่วนที่เริ่มมีอาการท้องมานแล้ว หลังจากทำการรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูง อาการท้องมานได้รับการควบคุมให้ดีขึ้นได้

  3、โรคมะเร็งในแผนกสุตินรีเวชเช่านโรคมะเร็งรังไข่ ปัญหาใหญ่ที่สุดที่พบในผู้ป่วยโรคนี้นั่นก็คืออาการท้องมาน การทำเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูงหลังการตัดอังไข่ทั้งสองข้างออก มีผู้ป่วยบางส่วนที่ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในการลดอาการบวมของช่องท้องได้

 • ข้อดีของการทำเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูงมีดังนี้

  เพิ่มความร้อนให้กับเคมีบำบัดจนความร้อนของเคมีบำบัดอยู่ที่ 42℃-45℃ มีประสิทธิภาพในการลดการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อมะเร็ง เพราะว่าเยื่อบุภายในช่องท้องของมนุษย์เรานั้น ใช้ความร้อนหมุนเวียนเข้าไปช่วยในการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อ ไม่ว่าจะเป็นความดันของการซึมตัว ความโปร่งของเซลล์ ทำให้เคมีบำบัดสามารถเข้าถึงเซลล์และทำการฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในที่สุด ;

  เคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูง มีการส่งผ่านสารจากเส้นเลือดไปสู่ตับ การแพร่กระจายของมะเร็งในช่องท้องในระยะแรกของการแพร่กระจายตัวเนื้อเยื่อมะเร็งจะเข้าสู่ระโดยผ่านทางเส้นเลือดดำ ผ่านเข้าสู่ตับและแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย การไหลเวียนของเคมีบำบัดในช่องท้องด้วยความร้อนสูงก็ใช้เส้นทางเดียวกับการแพร่กระจายมะเร็งในช่องท้อง ทำผลในการระงับการแพร่กระจายของเนื้อเยื่อมะเร็ง เป็นวิธีที่ได้ผลอีกวิธีหนึ่ง

เทคนิคการรักษา

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี