082-058-8855
(+86) 18613012387

การรักษาด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟ

การผ่าตัดเนื้องอกด้วยคลื่นไมโครเวฟอาศัยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในการกระตุ้นอนุภาคในเนื้อเยื่อให้เกิด การสั่นกลายเป็นความร้อนเพื่อทำลายเนื้องอก เซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งจะเกิดการจับตัวเป็นก้อน ในขณะเดียวกันความร้อนที่เกิดขึ้นได้เข้าไปทำโดยอนุพันธ์โปรตีนของเนื้อเยื่อมะเร็ง อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการทำงานระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีผลต่อการรักษาตัวและช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเนื้อเยื่อมะเร็ง การผ่าตัดชนิดนี้เป็นการผ่าตัดที่ทางโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว มีความถนัดและเพรียบพร้อมทางการรักษาอีกชนิดหนึ่ง

การรักษาด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟคืออะไร

การรักษาด้วยคลื่นความถี่ไมโครเวฟคือการใช้เข็มไมโครเวฟที่สร้างขึ้นเพื่อการรักษาด้วยคลื่นไมโครโดยเฉพาะ เจาะเข้าไปตรงกลางของเนื้อเยื่อมะเร็ง ที่ปลายของเข็มจะมีตัวปล่อยรังสีขนาด 1 มิลลิเมตร ปลายเข็มจะปล่อยรังสีโดยใช้การสั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดความร้อนเข้าไปจัดการกับเนื้อเยื่อมะเร็งให้ตายลงได้อย่างรวดเร็วในขณะเดียวกัน เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นโปรตีนของเซลล์มะเร็งจะแข็งตัวและทำให้ก้อนเนื้องอกสลายตายในที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและช่วยป้องกันการลุกลามของเนื้อเยื่อมะเร็ง เทคนิคการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟของโรงพยาบาลมะเร็ง RoyalLee กวางโจว มีประสิทธิภาพสูง เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพสูง สามารถสร้างความร้อนได้อย่างรวดเร็วและกระจายความร้อนอย่างสม่ำเสมอทำให้การผ่าตัดราบรื่นและเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีในการรักษา。

ข้อดีของการรักษาโดยการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟ

เมื่อเปรียบกับการผ่าตัดใหญ่ทั่วไปแล้วการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ทำให้เกิดบาดแผลที่เล็กมาก ไม่ทำลายเนื้อเยื่อโดยรอบ ลดความทรมานจากการผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้อย่างมาก ทั้งยังสามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยที่สภาพร่างกายไม่เหมาะกับการผ่าตัดใหญ่เช่นผู้สูงอายุ ผู้ที่สุขภาพไม่แข็งแรง ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยาสลบ ใช้แค่ยาชาฉีดเฉพาะจุดที่ต้องการทำการรักษาเท่านั้น ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังการผ่าตัด ในกรณีที่เนื้อเยื่อมะเร็งมีขนาด ≤5cm สามารถผ่าตัดเสร็จได้ในครั้งเดียว การผ่าตัดในแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น

เมื่อเทียบกับการฉายรังสีและเคมีบำบัด เทคโนโลยีการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟมีแม่นยำในการระบุตำแหน่งของเนื้องอกและทำการรักษาได้อย่างตรงจุด ไม่สร้างความเสีหายให้กับเนื้อเยื่อปกติที่อยู่รอบข้างเนื้อเยื่อมะเร็งการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับการฉายรังสีและเคมีบำบัด อีกทั้งอัตราการกลับมาเป็นซ้ำต่ำกว่าการรักษาด้วยวิธีดั้งเดิมมาก

ข้อบ่งชี้สำหรับการรักษาโดยการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟ

การรักษาโดยการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟเหมาะสำหรับโรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเต้านม โรคมะเร็งตับอ่อน ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น  การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดง(TACE) ซึ่งจะช่วยให้การควบคุมการกระจายเนื้องอกด้วยการรักษาโดยการทำลายเนื้อเยื่อมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟมีประสิทธิผลดีขึ้น

เทคนิคการรักษา

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี