082-058-8855
(+86) 18613012387

ทำการรักษามดลูกหย่อนคล้อยด้วยการผ่าตัดส่องกล้อง

ทำหัตการสร้างพังพืดโดยการใส่เนื่อเยื่อเทียมหรือตัวเนื้อเยื่อชนิดอื่นๆแปะลงไป เพื่อดึงรังมดลูกเอาไว้ การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อรักษาโรคมดลูกหย่อนคล้อยนั้น ทำได้ง่าย การบาดเจ็บต่ำ เลือดที่ออกโดยประมาณจะอยู่ที่ 10 มิลลิลิตรเท่านั้น ระยะเวลาของการผ่าตัดอยู่ที่ 20 นาที ขณะทำการรักษาระหว่างการผ่าตัดแบทบจะไม่มีการกระทบต่อหลอดเลือดขนาดใหญ่และอวัยวะสำคัญอื่นๆ ใช้เนื้อเยื่อของตัวผู้ป่วยเองมาเป็นส่วนดึงรั้งมดลูก นอกเหนือจากด้ายเย็บแผลก็ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอย่างอื่น หลังจากทำการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถลงจากเตียงทำกิจกรรมได้เล็กน้อย ผู้ป่วยจะรู้สึกไม่สบายตัวเพราะแรงดึงจากภายในหน้าท้อง หลังจากผ่าตัด 3-5วันอาการถึงจะค่อยรู้สึกดีขึ้น มีข้อมูลจากการติดตามผู้ป่วยในระยะยาว การผ่าตัดชนิดนี้นอกจากจะทำการแก้ไขอาการมดลูกหย่อนคล้อนได้แล้วนั้นยังมีประสิทธิผลต่อการขับถ่าย อาการปัสสาวะบ่อย และการมีเพศสัมพันธุ์ของผู้ป่วยให้ดีขึ้นอีกด้วย แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอาการปัสสาวะเล็ดได้

การผ่าตัดเพื่อรั้งมดลูกด้วยการผ่าตัดส่องกล้องนั้น มีความปลอดภัย แม่นยำ และมีผลกระทบหลังการผ่าตัดน้อย การทำการผ่าตัดง่าย เป็นวิธีการผ่าตัดที่เป็นทางเลือกที่ดีอีกวิธีหนึ่ง

  • กลุ่มผู้ป่วย

    กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการจะเก็บรักษามดลูกเอาไว้ โดยยึดตำแหน่ง POP-Q≥II อุ้งเชิงกรานส่วนกลางเป็นหลักของการวัดระดับการหย่อนคล้อยของอวัยวะในอุ้งเชิงกราน สามารถทำการรักษาอาการบวมของของคลอดตลอดช่วงหน้าและช่วงหลัง

  • ข้อควรระวัง

    1、ขณะตั้งครรถ์;2、มีอาการเลือดออกกะปริบกะปรอย ;3、พบความปกติจากการตรวจเซลล์ปากมดลูก;4、ผู้ที่มีค่า BMI>35;5、พร้อมกับมีอาการแผ้ยาชาและมรโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้

เทคนิคการรักษา

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี