(+86) 18613012387

แผนกมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อน

แผนกมะเร็งตับและตับอ่อนของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว เป็นหน่วยงานมาตรฐานแห่งแรกในมณฑลกวางตุ้งที่ให้การรักษาสำหรับมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบ "ครบวงจร" โดยมีนายแพทย์หวาง เจี๋ยผู้เชี่ยวชาญด้านตับและตับอ่อน ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคลีนิคการผ่าตัดเฉพาะทางทั่วไประดับชาติ นายแพทย์ทั้งหมดของเราเป็นนายแพทย์ที่จบการศึกษาระดับมหาดุษดีบัณฑิต แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลได้มีการร่วมมือกับโรงพยาบาลซุนยัดเซ็นเมมโมเรียลของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็นซึ่งเป็นโรงพยาบาลตับและท่อน้ำดีแห่งแรกในจีนตอนใต้ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น “ศูนย์การรักษามะเร็งตับและตับอ่อนแบบครบวงจร” อีกทั้งยังเป็นส่วนร่วมในการจัดทำศูนย์วิจัยการแพทย์ทางคลีนิคอีกด้วย

แผนกมะเร็งตับและตับอ่อนของเราเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้:
1、หน่วยงานศัลยกรรมตับและท่อน้ำดีของสาขาศัลยแพทย์ของสมาคมแพทยสภาแห่งชาติ
2、สมาคมแพทยสภาแผนกมะเร็งตับและตับอ่อนแห่งมณฑลกวางตุ้ง
3、สมาคมเทคนิคขั้นสูงสำหรับการรักษามะเร็งตับและตับอ่อนระหว่งประเทศ
4、เป็นส่วนหนึ่งของสมาคมการส่องกล้องผ่าตัดช่องท้องในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
5、สมาคมหน่วยงานการผ่าตัดส่องกล้องผ่านทางช่องท้องแห่งชาติ(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

และอาศัยการสนับสนุนทางวิชาการจากโครงการลำดับที่ 863 แห่งชาติ, โครงการ 973 โครงการวิทยาศาสตร์,เทคโนโลยี "สิบเอ็ดปี", โครงการมูลนิธิวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติอีกกว่า 10 โครงการ และโครงการวิจัยทางคลินิก "5010" ของมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวโรคในช่องท้อง ตับ และงานวิจัยทางคลีนิคอื่นๆ ที่ได้รับการเผยแพร่บนนิตยสาร SCI นำมาประยุกต์ใช้เพื่อทำการรักษาทางคลีนิดต่อไปในอนาคต

แผนกมะเร็งตับและตับอ่อนของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว มีการรักษาอย่างตรงเป้าหมาย, ทีมแพทย์สหสาขา, การกำหนดการรักษเฉพาะบุคคล เป็นแนวหน้าและศูนย์กลางในการรักษามะเร็งตับและตับอ่อนแบบVIP ช่วยในการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพิ่มอัตราความสำเร็จของการรักษา สร้างชีวิตที่ดีมีคุณภาพให้ผู้ป่วย

แผนกมะเร็งตับและมะเร็งตับอ่อน คุณสมบัติ

การผ่าตัดส่องกล้องทั่วไปทีมแพทย์ของเราตั้งแต่มีการพัฒนาการรักษาด้วยการส่องกล้องเมื่อปีค.ศ.1994 ได้ทำการผ่าตัดสำเร็จโรคเกี่ยวกับตับและตับอ่อนไปกว่า 8000 ครั้ง เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในภาคใต้ของประเทศจีนที่มีทีมดำเนินการผ่าตัดตับและตับอ่อน และมีทีมที่ได้รับการอบรมการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด DaVinci หุ่นยนต์ผ่าตัด DaVinci สามารถทำการผ่าตัดส่องกล้องที่มีความซับซ้อนได้

การทำแผนการผ่าตัดใหญ่ให้มีความละเอียดยิ่งขึ้นในมณฑลกวางตุ้งแผนกมะเร็งตับและตับอ่อนของโรงพยาบาลมะเร็งรอยัลลีกวางโจว ถือว่าเป็นโรงที่มีการรักษาแบบทีมแพทย์สหสาขาจากแพทย์ผู้เชี่ยวและถือเป็นผู้นำในการรักษาโรคตับและโรคเกี่ยวกับท่อน้ำดีที่มีความซับซ้อนการวินิจฉัยและการรักษาโรคที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยของตับ ท่อน้ำดี และตับอ่อนอย่างครอบคลุมโดยแพทย์ที่มีชื่อเสียงในแผนกของเรา เป็นผู้นำระดับชั้นนำในมณฑลกวางตุ้งและระดับสูงในประเทศจีน , การผ่าตัดรักษาทางเดินน้ำดีและเป็นผู้นำในการกำหนดบรรทัดฐานการวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบในประเทศจีน และเป็นที่ต้องการของศูนย์การวินิจฉัยและการรักษาสำหรับโรคตับและท่อน้ำดีและตับอ่อนซึ่งมีความยากต่อการรักษาในภาคใต้ของจีน

นวัตกรรมเทคโนโลยีการผ่าตัดรูปแบบใหม่ทีมแพทย์ที่มีชื่อเสียงของแผนกเรา ได้จัดและเป็นประธานในงานประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการส่องกล้องผ่าตัดโรคตับและตับอ่อนระดับชาติ โครงการการศึกษาต่อเนื่องด้าน “งานวิจัยศึกษาและพัฒนาเทคนิคศัลยกรรมทั่วไป” และ “การนำเทคนิคการผ่าตัดช่องท้อง ตับและตับอ่อนมาใช้ในการผ่าตัดจริง” เพื่อเป็นศูนย์รวมเทคนิคการรักษาและบรรลุความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงจุดสูงสุด ในปี ค.ศ. 2013 ทีมแพทย์ของเราได้ทำการผ่าตัดแยกตับส่วนที่เป็นมะเร็งออกมาโดยทำการเก็บตับส่วนที่ดีเอาไว้และปิดหลอดเลือดใหญ่ส่วนที่ไปเลี้ยงตับที่เป็นมะเร็งไว้ซึ่งทำโดยการนำทางผ่านการส่องกล้องทางช่องท้อง(LPPS) เป็นการผ่าตัดทางเลือกที่คิดค้นเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งตับซึ่งเป็นผู้ป่วยระยะที่2-3

“One-stop service” การรักษามะเร็งตับและตับอ่อนแบบครบวงจรในแห่งเดียว ครอบคลุมถึง “แผนกศัลยกรรมทั่วไป แผนกอายุรกรรม การทำคีโมบำบัด การฉายแสง รังสีร่วมรักษา แพทย์แผนจีน การรักษาแบบมุ่งเป้า การรักาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด นักโภชนาการ กายภาพบำบัด จิตแพทย์ และทีมแพทย์สหสาขา เป็นต้น การรักษาแบบเฉพาะบุคคล “One-stop service” บริการหลักๆของเรามีตั้งแต่ “การให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง การให้คำปรึกษาออนไลน์ การวินิจฉัยและติดตามการรักษา การวินิจฉัยล่วงหน้า (ก่อนการผ่าตัด/ผู้ป่วยนอก) การวินิจฉัยใน (การผ่าตัด/ผู้ป่วยใน) การติดตามผลนอกโรงพยาบาล การฟื้นฟูและการพยาบาล การจัดการสุขภาพ บริการที่บ้าน"

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี