(+86) 18613012387

นายแพทย์หวง พิน ป๋อ

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ ,ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งแผนกตับและท่อน้ำดี มีประสบการณ์สูงด้านการวินิจฉัยและจัดการแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคตับและท่อน้ำดี เน้นด้านการรักษาและงานวิจัยเกี่ยวกับโรคในแผนกตับและท่อน้ำดี

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี