(0086) 400-0086222

นายแพทย์เสียว จื่อ ยู่

ศาสตราจารย์, นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและรักษาโรคมะเร็งตับและตับอ่อน โดยเฉพาะโรคมะเร็งตับและตับอ่อนในระยะลุกลาม และยังเชี่ยวชาญด้านวิธีการรักษาตับและตับอ่อนด้วยวิธีอื่นๆ มีความถนัดด้านการผ่าตัด การส่องกล้องผ่านทางหน้าท้อง การรักษาผ่าตัดด้วยการใช้หุ่นยนต์ การรักษาโรคมะเร็งที่มีจุดเริ่มต้น ณ บริเวณตับ โรคมะเร็งตับที่ลุกลามมาจากอวัยวะอื่นๆ มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งตับอ่อน ท่อน้ำดีแข็ง

เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมและรักษาโรคต่างๆ อย่างครอบคลุม โรคตับและตับอ่อน โดยเฉพาะเนื้องอกร้ายและมะเร็งตับระยะลุกลาม เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปิด ส่องกล้อง และผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์สำหรับโรคตับและตับอ่อนต่าง ๆ มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิงลึกและการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งถุงน้ำดี มะเร็งตับอ่อน โรคตับ โรคความดันโลหิตสูง ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง และโรคถุงน้ำดี มีการผ่าตัดตับและตับอ่อนมากกว่า 300 ครั้งทุกปี โดยมากกว่า 90% เป็นการผ่าตัดยากระดับ 3 หรือ 4

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี