(0086) 400-0086222

นายแพทย์เพิง เย้า หรง

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

ถนัดด้านการรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร : นิ่วในถุงน้ำดี ติ่งเนื้อในถุงน้ำดี เส้นเลือดโป่งพอง ท่อน้ำดีอักเสบแบบเฉียบพลับและเรื้อรัง ถุงน้ำดีอับเสบทั้งแบบเฉียบพลับและเรื้อรัง ถนัดด้านการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งท่อไต, โรคมะเร็งตับ, มะเร็งถุงน้ำดี, มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นต้น ถนัดด้านการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อทำการรักษาผ่านทางหน้าท้อง และการผ่าตัดผ่านทางหน้าท้องแบบทั่วไป

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี