(0086) 400-0086222

นายแพทย์หลี่ เหวิน ปิน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการรักษาโรคแผนกตับและท่อน้ำดีอีกทั้งโรคซึ่งมีความซับซ้อนและยากต่อการรักษา มีความถนัดด้านการรักษาและจัดการดูแลสำหรับโรคมะเร็งซึ่งมีต้นกำเนิดจากมะเร็งตับ การรักษาเล้นเลือดโป่งพองอย่างตรงจุด การรักษาโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันด้วยการบูรณาการจากแพทย์หลายสาขา การรักษามะเร็งท่อน้ำดีภายในตับ การรักษานิ่วในไต การรักษานิ่วในท่อน้ำดี การรักษามะเร็งถุงน้ำดี การรักษามะเร็งตับอ่อน เป็นต้น และมีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านโรคทั่วไปและโรคมะเร็งด้านตับ ตับอ่อนและท่อน้ำดี

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี