(0086) 400-0086222

นายแพทย์จาง เห้อ หยุน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, นายแพทย์ระดับชำนาญการพิเศษ

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ภาวะเส้นเลือดโป่งพอง ภาวะนิ่วในท่อไตและโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นต้น

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี