(+86) 18613012387

ศูนย์การรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร

จากการสำรวจของ WTO (ตามรายงานสถิติผู้ป่วยโรคมะเร็งประจำปี ค.ศ. 2020) โรคมะเร็งที่มีอัตราการตายสูงมากห้าชนิดนั่นก็คือ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งลำไส้ตรง โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร โรคมะเร็งตับ โรคมะเร็งเต้านม ในที่นี้โรคมะเร็งลำไส้ตรง โรคมะเร็งกระเพาะอาหารและโรคมะเร็งตับถือว่าเป็นโรคเนื้องอกชนิดร้ายแรงที่เกิดขึ้นในระบบทางเดินอาหาร ในประเทศจีนผู่ป่วยโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารอัตราว่วนอยู่ที่ 40 เอรืเซ็นของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั้งหมด

ศูนย์การรักษาโรครมะเร็งในระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลนำทีมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์หลิว ฮ่าย ยิง ศาสตราจารย์นายแพทย์หวาง เจี้ยน หนาน เป็นศูนย์การรักษาโรคมะเร็งในระบบอาหารที่ใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของประเทศจีน ในแผนกประกอบด้วย แพทย์ระดับเชี่ยวชาญ 2 ท่าน นายแพทย์ระดับชำนาญการ 3 ท่าน แพทย์ประจำบ้าน 2 ท่าน ในที่นี้ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต 1 ท่าน จบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 ท่าน และจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต 1 ท่าน

สำหรับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าท้อง ทางศูนย์ได้มีแผนการรักษาที่ประกอบด้วยเทคนิคที่สมบูรณ์แบบ สามารถทำการผ่าตัดรักษาได้ทั้งเนื้องอกชนิดดีและชนิดเลว ในที่นี้ประกอบด้วย การผ่าตัดส่องกล้อง การทำเคมีบำบัด การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด การทำรังสีร่วมรักษา การรักษาร่วมด้วยยาแพทย์แผนจีนและการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ

ศูนย์การรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร คุณสมบัติ

ด้านของเทคนิคการรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างเด็ดขาดและมีแบบแผนนั้น เทคโนโลยีของทางโรงพยาบาลถือว่าอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศจีนเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแบบตัดเอาเนื้อร้ายออกทั้งหมด การผ่าตัดรักษาโรคมะเร้งลำไส้แบบตัดเอาเนื้อเยื้อด้านในของลำไส้ออกและการผ่าตัดเอาลำไส้ส่วนล่างออกโดยการผ่าตัดจะทำการเก็บรักษากล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเอาไว้เป็นต้น

ภายใต้การนำของผู้นำด้านวิชาการ ทางแผนกจะทำการพัฒนาเทคนิคการรักษา ลดการกลับมาเกิดซ้ำของโรคมะเร็งและปรับปรุงอัตราการรอดชีวิตหลังผ่าตัดภายใน 5 ปีให้มีโอกาสมากยิ่งขึ้น

ทีมแพทย์สหสาขาให้ความร่วมมือกันในการกำหนดแผนการรักษาอย่างรอบด้าน การตรงจุดมากที่สุด อาศัยลักษณะพิเศษของโรงพยาบาล สร้างช่องทางด่วนสีเขียวสำหรับการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ เชื่อมโยงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเฉพาะทางจากโรงพยาบาลต่างๆ สร้างการวินิจฉัยจากแพทย์สหสาขาให้เป็นกิจจะลักษณะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสทางการแพทย์ที่ดีขึ้น ทำการรักษาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแผนกต่างๆ

ชนิดของโรค

ทำไมถึงเลือกใช้บริการของเรา

1.ทางด่วนสีเขียวทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยจากมณฑลกวางตุ้ง 2. เทคนิคการส่องกล้องผ่าตัดโรคมะเร็งระดับนานาชาติ 3. ทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา 4. การบริการที่เป็นกันเองและสะดวกสบาย 5. ที่สภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสะดวกสบาย
*
*
*
มี ไม่มี