(0086) 400-0086222

นายแพทย์หวาง จื่อ ปิ่น

นายแพทย์ระดับชำนาญการ

ความถนัด:

มีความถนัดเป็นพิเศษด้านการรักษาโรคมะเร็งเต้านม โดยเฉพาะการผ่าตัดแบบแผลเล็กซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องแมมโมแกรม โรคเกี่ยวกับเต้านมซึ่งพบได้บ่อย เต้านมอักเสบซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือการอุดทันในท่อน้ำนม หรือการอักเสบจากเนื้องอกขนาดเล็ก หัวนมหดกลับ อาการเต้านมโตในเพศชาย การรักษาโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเกิดการกลับเป็นเนื้องอกทั่วไปด้วยการผ่าตัด ทำคีโมบำบัด การรักษาด้วยฮอร์โมน และการรักษาแบบพุ่งเป้า เป็นต้น

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี