(0086) 400-0086222

นายแพทย์หลี่ ซิน จุน

นายแพทย์ระดับเชี่ยวชาญ、(ป.โท)วิทยาศาสตร์การแพทย์

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารและมะเร็งเต้านม และการให้การรักษาด้วยการฉายรังสีหลังการผ่าตัด การรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง มีความสามารถทำการวินิจฉัยและจัดแผนการดูแลรักษาสำหรับซึ่งมีอาการขาดสารอาหารซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเกิดโรคมะเร็ง

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี