(+86) 18613012387

แพทย์หญิงเหม่ย เฮ่อ ปาน ปา จา ปา จา ยี

แพทย์ประจำบ้าน,ปริญญามหาบัณฑิต

ความถนัด:

มีความถนัดด้านการวินิจฉัยและรักษาผ่าตัดการเกิดเนื้องอกบริเวณเต้านมทั้งแบบทั่วไปและเนื้องอกแบบร้าย รวมทั้งการผ่าตัดรักษาดรคมะเร็งเต้านมแบบเก็บรักษาเต้านม การผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมแบบเอาเนื้อมะเร็งและเนื้อเยื่อโดยรอบออกทั้งหมด การตัดต่อมน้ำเหลืองตรวจ การรักษาโรคมะเร็งเต้านมด้วยวิธีการเสริมการทำเคมีบำบัด และการกำหนดแผนการรักษาแบบจำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งหรือการรักษาด้วยออร์โมนบำบัด

นัดพบแพทย์
*
*
*
มี ไม่มี