(+86) 18613012387

ข้อควรรู้ก่อนเข้ารับการรักษา

ขณะที่แพทย์ทำการวินิจฉัยการรักษา จะมีการซักประวัติ, กรุณาให้ความร่วมมือกับแพทย์และตอบถามให้ละเอียดมากที่สุด เพื่อความแม่นยำของการวินิจฉัย ตัวอย่างเช่น หากท่านกำลังทานยาอยู่ ควรที่จะบอกรายการชื่อและขนาดของยาที่ท่านใช้อยู่ เพื่อที่จะให้แพทย์มีความเข้าใจกับโรคที่ท่านเป็นอยู่มากยิ่งขึ้น

หากไม่นานมานี้ท่านได้ทำการผ่าตัดเพื่อทำการวินิจฉัย (Biopsy), ผลการตรวจเลือดหรือฟิลม์เอกซเรย์ต่างๆ โปรดนำผลการตรวจต่างๆเหล่านี้ติดตัวมาด้วยเพราะสามารถนำมาอ้างอิงสำหรับการวินิจฉัยและจัดโปรแกรมสำหรับรักษาโรคให้แก่ท่านได้

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมก่อนเข้ารับการรักษามีดังต่อไปนี้:
1、บัตรประจำตัวประชาชน / ใบแจ้งเกิด / พาสปอร์ต และเอกสารที่สามารถแสดงตัวตนได้
2、แผ่นฟิมล์เอกซ์เรย์ และฟิลม์ต่างๆที่ท่านเคยได้รับการตรวจมาก่อนหน้า
3、ผลการผ่าตัดเพื่อทำการวินิจฉัย(Biopsy),ผลการตรวจเลือดและผลการตรวจต่างๆ
4、รายการชื่อและขนาดยาที่ท่านเคยใช้ และกำลังใช้อยู่


*
*
*
มี ไม่มี