082-058-8855
(+86) 18613012387

ความสำคัญอันยิ่งใหญ่ของการผ่าตัดเล็กๆ การใส่สายให้สารอาหารด้วยเทคนิค DSAแก้ปัญหาอาการขาดสารอาหารของผู้ป่วย

วันที่เผยแพร: 2022-11-18

รายละเอียดการรักษา

คุณ Y เกิดอาการหลอดอาหารอุดตันเนื่องจากการถูกกดทับจากเนื้อเยื่อมะเร็ง อาหารไม่สามารถเข้าสู่กระเพาะอาหารได้ ไม่สามารถกลืนน้ำได้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเป็นอย่างสูง เคยเข้ารับการรักษาที่อื่นแล้วได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดี หลังจากอาการหนักขึ้นถึงได้เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาล

ช่วงแรกของการเข้ารับการรักษา ภาวะโภชนาการของผู้ป่วยย่ำแย่มาก สภาพร่างกายอ่อนแอ ช่วงที่อาการรุนแรงน้ำสักหยดก็กลืนไม่ลง อีกทั้งยังอาการไหลย้อนของอาหาร หลังจากได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำแผนกDSAให้ทำการใส่ท่ออาหารด้วยเทคนิค DSA ให้สารอาหารที่จำเป็น เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย

วันที่ 7 พฤศจิกายน การผ่าตัดดำเนินไปอย่างราบรื่น แผนกDSAมีประสบการณ์ด้านการรักษาอย่างช่ำชอง ภายใต้การนำของ DSA การหาตำแหน่งของการใส่ท่อทำได้อย่างแม่นยำ ผู้ป่วยไม่มีอาการแทรกซ้อน

สารอาหารถูกฉีดเข้าทางหลอดอาหารหลังจากใส่ท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว สีหน้าของผู้ป่วย ผิวหนัง,มีน้ำมีนวลมากขึ้น คุณ Y และครอบครัวพอใจกับการรักษาเป็นอย่างมาก ผู้ป่วยและครอบครัวชื่นชมกับความสามารถของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำแผนกเป็นอย่างมาก สร้างความหวังให้แก่ผู้ป่วยสำหรับการรักษาในขั้นต่อไปเป็นอย่างมาก

微信图片_20221031103936.jpg

ภาพของผู้ป่วยพอใจกับการผ่าตัดเป็นอย่างมาก

เมื่อพบว่าหลอดอาหารต้องเพชิญกับทางเดินอาหารที่ตีบตัน การทำการรักษาด้วยเทคนิคDSAได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างมาก

การใส่ท่อให้สารอาหารในช่องท้อง ด้วยเทคนิค DSA คือการใส่ท่อลงไปที่ส่วนเริ่มของลำไส้ความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ให้สารอาหารส่งตรงเข้าไปบริเวณลำไส้ มีประโยชน์ด้านการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ให้การทำงานของลำไส้ครบสมบูรณ์ ป้องกันการเคลื่อนที่ของแบคทีเรียในลำไส้ ลดกระบวนการเมตาบอลิซึม การใส่ท่อส่งอาหารเข้าไปที่ปากลำไส้โดยตรงใช้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหาร กลืนอาหาร ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะไม่รู้สึกตัวหรือสะลึมสะลือ ไม่สามารถกลืนอาหารได้ กระเพาะไม่ทำงาน ต่อมไทรอยด์อักเสบ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร อาการอักเสบรุนแรง การให้สารอาหารสำหรับผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร

เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่สายอาหารด้วยวิธีอื่น การใส่ท่อด้วยเทคนิค DSA ทำได้ง่าย แผลเล็ก สามารถสร้างท่อสำหรับการส่งสารอาหารได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันยังสามารถลดความเสียหายต่อท่ออาหารจากการใส่ท่อแบบมองไม่เห็นทางเดินอาหารทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อรอบข้าง ลดการเลือดออกของเนื้อเยื่อรอบข้างได้

การผ่าตัดเล็กๆ แต่ความหมายยิ่งใหญ่!

หากเปรียบเทียบกับการผ่าตัดชนิดอื่น การผ่าตัดชนิดนี้ถือเป็นการผ่าตัดเล็ก แต่เป็นการผ่าตัดที่สร้างความหวังของชีวิตให้แก่ผู้ป่วยและแก้ปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

สำหรับโรงพยาบาลมะเร็งระดับสาม คติสำคัญของโรงพยาบาลคือ “เคารพในทุกชีวิต” ยืนหยัดในการทำการผ่าตัดที่มีคุณภาพ อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัย แก้ปัญหาให้แก่ผู้ป่วยอย่างทันท่วงที เต็มแรง เต็มกำลัง เต็มความสามารถให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำจากแผนก DSA ได้ให้ความคิดเห็นด้านการรักษาว่า เพื่อช่วยเนื้อเยื่อมะเร็งในร่างกายของผู้ป่วยลดจำนวนและขนาดลง ลดการกดทับจากเนื้อเยื่อมะเร็งในอวัยวะต่างๆและหลอดเลือดและท่อต่างๆในร่างกายของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้กลับไปใช้ชีวิตที่มีคุณภาพอีกครั้ง เพิ่มความเชื่อมั่นในการรักษาต่อไป

การใส่ท่อสารอาหารด้วยเทคนิค DSA เป็นเทคนิคที่โรงพยาบาลควรจะนำมาใช้อย่างมาก เนื่องจากมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลได้นำอุปกรณ์ใหม่ เทคนิคใหม่ เข้ามาทำการรักษา ให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการบริการ


 

 

ติดตามเราได้ที่ รู้ทันข่าวสารโรคมะเร็ง
*
*
*
มี ไม่มี